News Corner

Webinar „Diagnostyka różnicowa zmian podejrzanych o COVID-19 w badaniu TK klatki piersiowej” – już dostępny!

Webinar „Diagnostyka różnicowa zmian podejrzanych o COVID-19 w badaniu TK klatki piersiowej” – już dostępny!

Zachęcamy Państwa do obejrzenia webinaru dotyczącego diagnostyki różnicowej zmian podejrzanych o COVID-19 w badaniu TK klatki piersiowej. Prelegentem jest dr n.med. Katarzyna Błasińska z Zakładu Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Link do webinaru.» więcej
Zastosowanie sztucznej inteligencji poprawia czułość i swoistość oceny mammogramów

Zastosowanie sztucznej inteligencji poprawia czułość i swoistość oceny mammogramów

Na łamach czasopisma Nature opublikowano wyniki badania analizującego skuteczność oceny badań mammograficznych przy użyciu sztucznej inteligencji. Badacze wykorzystali algorytm do analizy zdjęć mammograficznych 25 856 kobiet z Wielkiej Brytanii oraz 3 097 kobiet z USA. W porównaniu do analizy przeprowadzonej przez lekarzy radiologów, po zastosowaniu sztucznej inteligencji, swoistość oceny mammogramów wzrosła o 5,7% i 1,2%» więcej
Angio-TK w połączeniu z echokardiografią umożliwia lepszą predykcję ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Angio-TK w połączeniu z echokardiografią umożliwia lepszą predykcję ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Według wyników badania klinicznego SCOT-HEART, wykonanie koronarografii dodatkowo do echokardiografii wysiłkowej, umożliwia skuteczniejsze przewidywanie ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego w ciągu 5 lat. Badanie przeprowadzono w 12 ośrodkach w Szkocji, z udziałem 3283 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie zawału mięś» więcej
Technika podwójnego kontrastu pozwala wykryć niewielkie guzy w MRI

Technika podwójnego kontrastu pozwala wykryć niewielkie guzy w MRI

W najnowszym wydaniu czasopisma Nature Nanotechnology opisano nową technikę generowania kontrastu, umożliwiającą wykrywanie nawet niewielkich nowotworów z wysoką czułością. Technika TMRET (ang. Two-way Magnetic REsonance Tuning) opiera się na zjawisku dostrajania rezonansu magnetycznego (ang. MR tuning). » więcej
Webinar dot. badań neuroradiologicznych oraz gadolinowych środków kontrastowych – już dostępny!

Webinar dot. badań neuroradiologicznych oraz gadolinowych środków kontrastowych – już dostępny!

Zachęcamy Państwa do obejrzenia webinaru dotyczącego przyszłych kierunków w neuroradiologii oraz badań naukowych prowadzonych z zastosowaniem gadolinowych środków kontrastowych. Prelegentami są prof. Nicoletta Anzalone oraz Prof. Hubertus Pietsch.» więcej
Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19

Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19

Zachęcamy do obejrzenia 3-minutowego materiału przedstawiającego najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19. W materiale przedstawiono również charakterystyczne dla COVID-19 zmiany widoczne w tomografii komputerowej oraz wskazania do wykonania angio-TK tętnic płucnych.» więcej
Cykl webcastów – Dr Charbel Saade

Cykl webcastów – Dr Charbel Saade

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cyklem wykładów prowadzonych przez Dr Charbela Saade, które będziemy sukcesywnie umieszczać na naszej stronie internetowej. Głównym tematem webcastów jest optymalizacja protokołów badań metodą tomografii komputerowej różnych obszarów anatomicznych.» więcej
Czy gęstość piersi wpływa na wykrywanie nowotworu w badaniach przesiewowych

Czy gęstość piersi wpływa na wykrywanie nowotworu w badaniach przesiewowych

Wyniki badania DENSE

W czasopiśmie New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania DENSE przeprowadzonego z udziałem ponad 40 000 kobiet z gęstym utkaniem piersi (1).

» więcej
Połączenie biopsji systemowej i biopsji pod kontrolą MRI umożliwia lepszą diagnostykę raka prostaty

Połączenie biopsji systemowej i biopsji pod kontrolą MRI umożliwia lepszą diagnostykę raka prostaty

Autorzy pracy opublikowanej w New England Journal of Medicine, w oparciu o badanie prospektywne z udziałem 2103 pacjentów, porównali skuteczność diagnostyki raka prostaty przeprowadzonej na podstawie biopsji systemowej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej, biopsji pod kontrolą MRI lub obu tych metod jednocześnie.

» więcej
Sztuczna inteligencja pozwoli odróżnić COVID-19 od zapalenia płuc o innej etiologii

Sztuczna inteligencja pozwoli odróżnić COVID-19 od zapalenia płuc o innej etiologii

Na podstawie wieloośrodkowego, retrospektywnego badania, opracowano sieć neuronową COVNet, umożliwiającą wykrywanie COVID-19 z dużą dokładnością oraz różnicowanie COVID19 od zapalenia płuc i pozostałych chorób płuc o innym podłożu.

» więcej
Diagnostyka pacjentów z COVID-19 na podstawie TK klatki piersiowej

Diagnostyka pacjentów z COVID-19 na podstawie TK klatki piersiowej

W czasopiśmie Radiology opublikowano retrospektywne badanie mające na celu ocenę wartości i zasadności wykonywania TK klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19.

» więcej
Obrazowanie TK u osób z COVID 19

Obrazowanie TK u osób z COVID 19

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi doniesieniami dotyczącymi badań metodą tomografii komputerowej u pacjentów zarażonych wirusem COVID 19. Materiał przygotowany przez Kierownika II Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Edytę Szurowską

» więcej
Wyniki badania AMACING

Wyniki badania AMACING

W aktualnych Wytycznych ESUR 10.0 wprowadzono ważną aktualizację dot. nawodnienia dotyczącą zapobiegania ostremu pokontrastowemu uszkodzeniu nerek (PC-AKI),1 mającą ogromny wpływ na przepływ pracy w ośrodkach i powiązane z nim koszty.

» więcej
Automatyczna dokumentacja w badaniach TK I RM dla wstrzykiwaczy Medrad Stellant I Medrad MRXPerion

Automatyczna dokumentacja w badaniach TK I RM dla wstrzykiwaczy Medrad Stellant I Medrad MRXPerion

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat modułu automatycznej dokumentacji dostępnym dla wstrzykiwaczy Medrad Stellant i Medrad MRXperion.

 

Pobierz broszurę

 

» więcej
Wspomaganie decyzji klinicznych w celu zapewnienia lepszej opieki

Wspomaganie decyzji klinicznych w celu zapewnienia lepszej opieki

Dostarczanie wytycznych dla radiologów w miejscu opieki nad pacjentem ma mierzalny pływ na przestrzeganie zgodności z regulacjami i opiekę nad pacjentem.

» więcej
Wytyczne dotyczące skierowań na badania obrazowe – Europa uczy się od USA

Wytyczne dotyczące skierowań na badania obrazowe – Europa uczy się od USA

Europejskie Towarzystwo Radiologiczne (ESR) dokonało „europeizacji” kryteriów stosowności Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego (ACR) i obecnie oferuje je w postaci „ESR iGuide”.

» więcej
Wzór układu naczyniowego w RM pozwala przewidzieć przeżycie pacjentów z glejakiem

Wzór układu naczyniowego w RM pozwala przewidzieć przeżycie pacjentów z glejakiem

W przypadku nowo rozpoznanego glejaka, jego rysunek makronaczyniowy w rezonansie magnetycznym (RM), uwidoczniony w RM ze wzmocnieniem kontrastowym, pomaga przewidzieć przeżycie. Jest on również pomocny w przeprowadzeniu stratyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka, kwalifikujących się do zastosowania leczenia innego niż standardowe.

» więcej
MR w chorobie niedokrwiennej serca

MR w chorobie niedokrwiennej serca

Zapraszamy do zapoznania się z nowym materiałem dla specjalistów, dotyczącym zastosowania metody rezonansu magnetycznego w chorobie niedokrwiennej serca. Materiał znajdziecie Państwo pod następującym linkiem link

» więcej
Racjonalne określanie dawek

Racjonalne określanie dawek

Automatyczne oprogramowanie do śledzenia promieniowania zapewni bardziej praktyczne krajowe referencyjne poziomy diagnostyczne dla obrazowania TK.

» więcej
Radiolodzy stają się kluczowymi specjalistami ds. danych w medycynie

Radiolodzy stają się kluczowymi specjalistami ds. danych w medycynie

Przyszłość radiologii będzie wyglądała zupełnie inaczej niż obecnie: Główne zadanie radiologów zmieni się z interpretacji obrazu w specjalistyczne przetwarzanie danych klinicznych. Samouczące się algorytmy komputerowe poprawią przepływ pracy i dokładność interpretacji; konieczne będzie zarządzanie dużymi zbiorami danych.

» więcej
Sztuczna inteligencja pomoże radiologom

Sztuczna inteligencja pomoże radiologom

Naukowcy z Uniwersytetu Stanford opracowali algorytm uczenia maszynowego, który jest w stanie zidentyfikować nawet 14 chorób na podstawie badania rentgenowskiego klatki piersiowej; algorytm ten rozpoznaje zapalenie płuc skuteczniej niż radiolodzy. Jednak Amerykańskie Kolegium Radiologiczne nie przewiduje, aby sztuczna inteligencja zabrała pracę radiologom.

» więcej
TK o niskiej dawce w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego

TK o niskiej dawce w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego

Metaanaliza 154 badań ujawniła, że obrazowanie metodą tomografii komputerowej (TK) o niskiej dawce wykazuje wysoką specyficzność i czułość diagnostyczną w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego. TK o niskiej dawce wiąże się z mniejszym narażeniem na promieniowanie i może służyć za alternatywne badanie obrazowe pierwszego wyboru.

» więcej
Zmiany w mózgu u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi

Zmiany w mózgu u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi

Wyniki badań RM wskazują na obecność zmian strukturalnych w mózgu u osób z depresją i fobią społeczną: U osób z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD) oraz fobią społeczną (SAD) występują zmiany w istocie szarej.

» więcej
Minimalna dawka gadobutrolu w diagnostyce stenozy

Minimalna dawka gadobutrolu w diagnostyce stenozy

Zastosowanie niskich dawek gadobutrolu w diagnostyce zwężenia zastawki aorty metodą angiografii rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym (CE-MRA) pozwala na uzyskanie podobnych, a nawet lepszych obrazów w porównaniu ze standardową dawką.

» więcej
Wskaźniki powikłań podczas biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Wskaźniki powikłań podczas biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Naukowcy z Uniwersytetu w Groningen przeprowadzili metaanalizę wskaźników powikłań po przezklatkowej biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK oraz czynników ryzyka. Zauważyli, że akceptowalny ogólny wskaźnik powikłań był podwyższony w przypadku biopsji gruboigłowej w porównaniu do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC).

» więcej
Angiografia TK wykrywa wczesne zapalanie wieńcowe

Angiografia TK wykrywa wczesne zapalanie wieńcowe

Nowa metoda bazująca na badaniu TK pomaga w wykrywaniu blaszek miażdżycowych, które mogą się oderwać.

» więcej
132-tonowy magnes - centralny element najsilniejszego urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na świecie

132-tonowy magnes - centralny element najsilniejszego urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na świecie

W czerwcu 2017 r. w największym systemie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (RM) na świecie, znajdującym się w NeuroSpin Research Centre w ośrodku Paris-Saclay we Francji, zainstalowano 132-tonowy magnes.

» więcej
Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP)  Europejskiej Agencji  Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) zakończył przegląd  naukowych doniesień  dotyczących gadolinowych środków kontrastowych wydając opinię w tej sprawie.

» więcej
GBCA przenikają do PMR

GBCA przenikają do PMR

Liniowe i makrocykliczne środki kontrastowe oparte na gadolinie (GBCA) mogą przenikać przez barierę krew ‑ płyn mózgowo‑rdzeniowy i ulegać dystrybucji w płynie mózgowo‑rdzeniowym (PMR).

» więcej
Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Połączenie obrazowania immunologicznego PET z użyciem 89Zr‑bewacyzumabu oraz badania RM z kontrastem gadolinowym pomaga przewidzieć dostępność leku w lokalizacji docelowej oraz jego zdolność dotarcia do miejsca rozsianego nieoperacyjnego glejaka pnia mózgu u dzieci. Jest to wynik pierwszego w historii badania oceniającego obrazowanie molekularne z użyciem leku u dzieci.

» więcej
Niska dawka dla dzieci na oddziale ratunkowym

Niska dawka dla dzieci na oddziale ratunkowym

Pojedyncze zdjęcie jamy brzusznej w pozycji leżącej, w projekcji przednio-tylnej jest wystarczające w ramach wstępnego rozpoznania radiograficznego u dzieci z bólem brzucha.

» więcej
Rosnący popyt na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w nagłych przypadkach pediatrycznych

Rosnący popyt na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w nagłych przypadkach pediatrycznych

Badacze z ośrodka Montefiore Medical Center w Bronksie, w Nowym Jorku, między rokiem 2011 a 2015 zauważyli wyraźny wzrost zastosowania badań MRI w nagłych przypadkach pediatrycznych, co może się wiązać z zapotrzebowaniem na większą liczbę specjalistów obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

» więcej
Najnowsze informacje w sprawie zaleceń Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC)

Najnowsze informacje w sprawie zaleceń Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC)

Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczące gadolinowych środków kontrastowych (marzec 2017).

» więcej
Hot–news: Wirtualna pomoc dla radiologów

Hot–news: Wirtualna pomoc dla radiologów

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) przedstawili adaptacyjnego asystenta wirtualnego posiadającego kilka umiejętności w zakresie dziedziny radiologii. Wykorzystywana jest przy tym technologia głębokiego uczenia (ang. deep learning) stosowana w samochodach automatycznych.

» więcej
WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE BAYER

WARSZTATY DIAGNOSTYCZNE BAYER

Rezonans Magnetyczny w Neuroradiologii
Wrocław, 21.04-22.04.2017 r

» więcej
Świecący mózg

Świecący mózg

Nowa technologia wizualizacji jest połączeniem obrazowania anatomicznego i funkcjonalnego metodą rezonansu magnetycznego. Według niemieckiego instytutu Fraunhofer MEVIS z Bremy umożliwia ona szybką i intuicyjną identyfikację powiązań między obszarami mózgu i ich funkcjami. Badacze przedstawiają obszary mózgu aktywowane podczas słuchania muzyki lub patrzenia na budynek.

» więcej
Złoty medal EUSOBI dla radiologa z Niemiec

Złoty medal EUSOBI dla radiologa z Niemiec

Podczas spotkania EUSOBI 2016 profesor Sylvia Heiwang-Koebrunner z Monachium została ogłoszona zwyciężczynią tegorocznego złotego medalu EUSOBI.

» więcej
Szybsze obrazowanie fMRI choroby Alzheimera

Szybsze obrazowanie fMRI choroby Alzheimera

Badacze z University Hospitals Case Medical Center w Cleveland w stanie Ohio w USA rozpoczynają nowe badanie kliniczne funkcjonalnego obrazowania metodą badania magnetycznego (fMRI) w czasie rzeczywistym u osób z chorobą Alzheimera. Celem zespołu jest opracowanie znacznie szybszej, dokładniejszej i skuteczniejszej metody obrazowania fMRI w czasie rzeczywistym.

» więcej
Uzupełnienie rezonansu magnetycznego o obrazowanie PET poprawia diagnostykę raka prostaty

Uzupełnienie rezonansu magnetycznego o obrazowanie PET poprawia diagnostykę raka prostaty

Dodatkowe zastosowanie 18F-choliny jako szczególnego radioznacznika i jego wykrywanie za pomocą pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) ulepsza identyfikację złośliwych zmian prostaty.

» więcej
Pięć przykazań informowania o ryzyku związanym z promieniowaniem

Pięć przykazań informowania o ryzyku związanym z promieniowaniem

Metody obrazowania radiologicznego, takie jak tomografia komputerowa, mogą powodować ekspozycję na promieniowanie na poziomie niskim do umiarkowanego. Ludzie postrzegają ryzyko promieniowania jako znacznie wyższe niż jest ono w rzeczywistości. Źródłem tego niezrozumienia są sprzeczne informacje.

» więcej