Zmiany w mózgu u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi

Autor    L. Brooks, M. Morley 

Źródło RSNA 2017

Wyniki badań RM wskazują na obecność zmian strukturalnych w mózgu u osób z depresją i fobią społeczną: U osób z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD) oraz fobią społeczną (SAD) występują zmiany w istocie szarej.

Badacze z Uniwersytetu Sichuan w Chengdu w Chinach poddali analizie grubość kory mózgowej u 37 osób dotkniętych MDD, 24 pacjentów z SAD i w grupie kontrolnej 41 osób zdrowych.
„Wyniki naszych badań dostarczają wstępnych dowodów na obecność podobnych, specyficznych zmian w istocie szarej u pacjentów z MDD i SAD”, powiedział Youjin Zhao, pierwszy autor badania.
Objawy kliniczne MDD i SAD pokrywają się, co wskazuje na podobieństwo mechanizmów stanowiących ich podłoże w mózgu. Badanie RM ujawniło, że – w porównaniu ze zdrową grupą kontrolną – pacjenci z MDD i SAD przejawiają wzorzec zmian w obrębie drogi czołowo-skroniowo-prążkowiowo-wzgórzowej, stanowiącej sieć skupienia i grzbietową sieć uwagi. Zmiany były wyraźniejsze u pacjentów z MDD.
Zmiany specyficzne dla schorzenia obejmowały obszary odpowiedzialne za przetwarzanie bodźców wzrokowych w MDD oraz zmniejszenie grubości kory przedczołowej w SAD.
Badanie zostało zaprezentowane podczas kongresu RSNA 2017.

Inne źródła

Zhao Y i in. Gray Matter Abnormalities in Non-comorbid Medication-naive Patients with Major Depressive Disorder or Social Anxiety Disorder. EBioMedicine. 2017 lipiec;21:228-235.

L.PL.MKT.02.2018.6091