Sprawozdanie z kongresu - KCR 2017

 

Wieloparametryczna fuzja MR-USG - nowy trend w wykrywaniu raka prostaty

Wieloparametryczna fuzja MR-USG stanowi nowy trend w wykrywaniu raka prostaty, biopsje pod kontrolą MRI dostarczają przekonywających wyników, a miejscowe leczenie celowane pod kontrolą MR-USG wydaje się obiecującą alternatywą dla terapii radykalnej.

Przesiewowa ocena PSA

Badanie poziomów swoistego antygenu sterczowego (PSA) w surowicy krwi jest kontrowersyjną, szeroko dyskutowaną metodą przesiewową wczesnego wykrywania raka stercza (ang. prostate cancer, PCa) - jednego z najczęściej występujących nowotworów u mężczyzn. Początkowo nie zamierzano stosować oceny PSA w celach przesiewowych, a skrajne wyniki dwóch największych badań randomizowanych podkreślają jej „problematyczną” naturę (Andriole GL i wsp. 2012, Schröder FH i wsp. 2012). Jedną z najpoważniejszych wad metody jest nadrozpoznawalność, jako że pomiar stężenia PSA cechuje się wysoką czułością diagnostyczną, lecz jest mało swoisty dla raka.

Wykrywanie raka stercza z pomocą badania MRI

Jak stwierdził Bernd Hamm z Charite University Berlin w Niemczech: „wieloparametryczne MRI może stanowić odpowiedź na problemy związane zarówno z wykrywaniem, jak i klasyfikowaniem raka”. Badanie mpMRI uwzględnia połączenie obrazowania T2-zależnego (T2w)-MRI, dyfuzji (DWI), obrazowania dynamicznego z zastosowaniem kontrastu (DCE) oraz protonową spektroskopię MR (H-MRS).

Badanie mpMRI w znaczący sposób przyczyniło się do poprawy lokalizacji PCa oraz klasyfikowania istotnych klinicznie nowotworów. Co więcej, wskutek wprowadzenia systemu oceny Prostate Imaging Reporting And Data System (PI-RADS) dochodzi do stopniowego ujednolicenia opisów mpMRI stercza. Jednakże Hamm zaleca, aby jedynie doświadczeni specjaliści radiologii podejmowali się interpretacji badań mpMRI. Niedawne badanie wykazało 54-proc. rozbieżność w interpretacji obrazów. Powtórna ocena badania przez radiologa wyspecjalizowanego w zakresie układu moczowo-płciowego wpływa na znaczącą poprawę dodatniej i ujemnej wartości predykcyjnej (Hansen NL i wsp. 2017).

Klasyfikacja MRI raka stercza

Wprowadzenie biopsji pod kontrolą MRI przyczyniło się do zmiany paradygmatu/światopoglądu odnośnie do oceny PCa.Nowa metaanaliza autorstwa Wegelina (2017) stworzona w oparciu o 39 badań, oceniała użyteczność trzech różnych technik biopsji pod kontrolą MRI w porównaniu z biopsją pod kontrolą transrektalnego USG (TRUS-Bx).Autor wykazał, że dzięki technikom MRI dochodzi do wykrycia znacząco większej liczby zmian istotnych klinicznie niż przy TRUS-Bx. Jednakże zdaniem Hamma niektóre segmenty mogą zostać pominięte zarówno w czasie biopsji pod kontrolą MR, jak i TRUS. Uważa on, że zastosowanie fuzji MR-USG jest najlepszym wyborem.

Leczenie raka stercza przy użyciu MRI

Hamm zakwestionował potrzebę radykalnego leczenia  wszystkich pacjentów z PCa. Jak twierdzi „randomizowane badania kliniczne wykazały, że terapia radykalna przynosi korzyści jedynie ograniczonej grupie pacjentów”. W zamian proponuje zastosowanie terapii miejscowej. W jego klinice nieodwracalna elektroporacja (ang. irreversible electroporation, IRE) pod kontrolą metod obrazowych skutecznie wyparła chirurgiczne leczenie prostaty. Pole elektryczne destabilizuje błonę komórkową, ostatecznie prowadząc do śmierci komórki (rakowej). Jednakże, ponieważ procedura ta znajduje się jeszcze w fazie badawczej, a jej stosowanie nie jest poparte rzetelnymi, długoterminowymi obserwacjami, dostęp do niej jest możliwy jedynie w ramach badań klinicznych.

Wniosek

Zdaniem Hamma, właśnie następuje przełom w kwestii terapii raka stercza.
Jak podsumowuje: „wraz z obrazowaniem fuzyjnym i biopsją celowaną możemy lepiej diagnozować istotne klinicznie przypadki raka prostaty oraz dokładniej oceniać związane z nimi ryzyko”.„Odstąpimy od uniwersalnej koncepcji na rzecz zindywidualizowanego podejścia diagnostycznego, odpowiedniego dla pacjentów niskiego, średniego oraz wysokiego ryzyka.”

Piśmiennictwo

Andriole GL i wsp.; PLCO Project Team. Prostate cancer screening in the randomized Prostate, Lung, Colorectal, and Ovarian Cancer Screening Trial: mortality results after 13 years of follow-up. J Natl Cancer Inst. 18 styczeń 2012;104(2):125-32.

Hansen NL i wsp. Sub-differentiating equivocal PI-RADS-3 lesions in multiparametric magnetic resonance imaging of the prostate to improve cancer detection. Eur J Radiol. Październik 2017;95:307-13.

Schröder FH i wsp.; ERSPC Investigators. Prostate-cancer mortality at 11 years of follow-up. N Engl J Med. 15 Marzec 2012;366(11):981-90.

Wegelin O i wsp. Comparing Three Different Techniques for Magnetic Resonance Imaging-targeted Prostate Biopsies: A Systematic Review of In-bore versus Magnetic Resonance Imaging-transrectal Ultrasound fusion versus Cognitive Registration. Is There a Preferred Technique? Eur Urol. Kwiecień 2017;71(4):517-31.

 

Tytuł prezentacji: Gruczoł krokowy: niewielki narząd - ogromne wyzwania i możliwości dla radiologii (The prostate: a small organ - big challenges and chances for radiology)

Prelegent: Bernd Hamm, Charité University Hospital Berlin, Niemcy

Data: 26.10.2017 r.

 

L.PL.MKT.12.2017.5939