MRI dla początkujących

Niniejsza publikacja stanowi wprowadzenie do badania obrazowego metodą rezonansu magnetycznego.

W przeciwieństwie do badania obrazowego metodą TK, które w ciągu kilku sekund zapewnia doskonałe przekroje o wysokiej rozdzielczości, badanie MR wymaga dostosowania wielu parametrów obrazowania. Wiąże się to z szukaniem kompromisów w zakresie stosunku sygnału do szumu oraz rozdzielczości czasowej i przestrzennej.

 

Ta publikacja jest skierowana do techników medycznych i radiologów, na co dzień pracujących z tą skomplikowaną technologią i chcących lepiej zrozumieć podstawy fizyczne i technologiczne tej procedury.

 

Jakość obrazu i artefakty

Po przeczytaniu niniejszego modułu będziesz:

- znać czynniki wpływające na jakość obrazu
- znać przyczyny powstawania artefaktów i strategie umożliwiające ich uniknięcie/redukcję

 

Więcej sekwencji i aplikacji

Po przeczytaniu niniejszego modułu będziesz:

- znać parametry i sposób ich dostosowania w celu uzyskania różnych ważeń obrazów
- znać cel impulsu odwrócenia i odrostu (ang. Inversion Recovery Stimulus)

 

Sekwencje SE i IR

Po przeczytaniu niniejszego modułu będziesz w stanie rozróżnić sekwencję echa spinowego od sekwencji echa gradientowego, a także będziesz znać ich zalety i wady.

 

Kodowanie i rekonstrukcja

Po przeczytaniu niniejszego modułu będziesz:

- rozumieć, w jaki sposób jest rejestrowany sygnał NMR spinu
- znać znaczenie pola gradientowego MR
- rozumieć, jak złożony jest obraz z poszczególnych wokseli
- rozumieć, w jaki sposób otrzymywane sygnały (częstotliwości) są przekładane na przestrzenny obraz

 

Podstawy obrazowania

Po przeczytaniu niniejszego modułu będziesz:

- znać cechy magnetyczne jądra wodoru (spin, precesja, częstotliwość Larmora)
- rozumieć zależność pomiędzy indywidualną orientacją spinu a całkowitym kierunkiem magnetyzacji
- potrafił opisać zjawisko rezonansu magnetycznego
- potrafił rozróżnić relaksację spin-sieć od relaksacji spin-spin
- potrafił przypisać czasy relaksacji T1 i T2 do procesów relaksacji

 

Skaner MR

Po przeczytaniu niniejszego modułu będziesz:

- rozumiał  budowę skanera, funkcje poszczególnych części składowych i powiązane aspekty bezpieczeństwa
- znał przeciwwskazania do badania MR i potrafił uwzględnić je przed rozpoczęciem badania u pacjenta
- znał możliwe działania niepożądane związane z badaniem MR (prądy krążące w organizmie, pobudzenie nerwów, stukot, wartości progowe SAR) oraz umiał je ocenić i leczyć