MRI piersi - webinar

Ten czteroczęściowy webinar w formie eLearningu obejmuje ustrukturyzowane prezentacje na wybrane tematy. Prowadząca: Dr Lale Umutlu, Instytut Radiologii i Neuroradiologii Diagnostycznej i Interwencyjnej, Szpital Uniwersytecki w Essen, Niemcy

Badanie MR piersi pełni coraz istotniejszą rolę w rutynowej praktyce klinicznej, zapewniając doskonałą czułość w wykrywaniu zmian i wysoką specyficzność w ich charakteryzowaniu. Ten czteroczęściowy webinar obejmuje ustrukturyzowane prezentacje dr Umutlu na wybrane tematy:

Część 1: WSKAZANIA I ZASTOSOWANIA

Przedstawia szczególne korzyści wynikające ze stosowania MR w porównaniu z innymi technikami obrazowania w zakresie morfologicznego i funkcjonalnego obrazowania zmian w piersiach.

Część 2: TECHNIKI

Przedstawia techniczne specyfikacje MR, rolę środków kontrastowych oraz protokoły zapewniające optymalne wykonanie badania.

Część 3: RAPORTOWANIE I ODCZYT WYNIKÓW

Opisuje rolę badania MR piersi w określaniu stadium zaawansowania raka piersi i w monitorowaniu terapii.

Część 4: ANALIZY PRZYPADKÓW Z ZASTOSOWANIEM BADANIA MRI PIERSI

Przedstawia i interpretuje pięć przykładów o szczególnym znaczeniu pochodzących z codziennej praktyki.

 

Na koniec każdej części zamieszczono kilka interaktywnych pytań, które umożliwiają sprawdzenie swojej wiedzy i uzyskanie certyfikatu ukończenia webinaru. W przypadku udzielenia więcej niż jednej nieprawidłowej odpowiedzi w dowolnej części można powtórzyć test. Po udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na interaktywne pytania we wszystkich czterech modułach prosimy wydrukować swój certyfikat dokumentujący ukończenie webinaru.