Sprawdź swoją wiedzę z zakresu badań obrazowych w populacji pediatrycznej

Testy wiedzy powstały na podstawie artykułów z międzynarodowych czasopism i sprawozdań z konferencji. Dla każdego pytania zaproponowano trzy możliwe odpowiedzi, lecz tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz interesujący Cię temat. Naciśnij przycisk „Sprawdź swój wynik”, aby wyświetlić prawidłową odpowiedź.

Co typowo wykrywa badanie MR u dzieci ze stwardnieniem rozsianym w wieku poniżej 10 lat?


Jak bezpieczne jest stosowanie gadobutrolu u pacjentów w wieku poniżej dwóch lat?


Dlaczego należy stosować badanie MRI całego ciała w przypadku chorób zapalnych u dzieci?


Czy szkolenie techników-radiologów w trybie ciągłym w zakresie obowiązujących w danym kraju diagnostycznych poziomów referencyjnych (DRL) zmniejsza poziom napromieniania w przypadku badań obrazowych czaszki metodą TK?


Co należy uwzględnić w obrazowaniu metodą TK u noworodków?