QUIZ 1

Które z poniższych czterech stwierdzeń jest prawidłowe?

55‑letnia kobieta z nieswoistymi bólami w nadbrzuszu. Badania laboratoryjne wykazały niewielkie podwyższenie aktywności transaminaz, bez podwyższonych wartości markerów nowotworowych. Badanie TK wykazało niejasną hipodensyjną zmianę w prawym płacie wątroby.

Obrazy 1 + 2: T1, T2
Obrazy 3 + 4: faza tętnicza, faza żyły wrotnej
Obrazy 5 + 6: faza przejściowa, faza swoista dla hepatocytów
PP-GAD-PL-0129-1