QUIZ 2

Które z poniższych stwierdzeń NIE jest prawdziwe?

Mężczyzna rasy białej, w wieku 35 lat, masa ciała 101 kg. Stwierdzone w wywiadzie nadciśnienie tętnicze. RR 170/100 mmHg. Kreatynina w surowicy w normie. Skierowany, aby wykluczyć zwężenie tętnicy nerkowej (RAS) jako przyczynę nadciśnienia naczyniowo-nerkowego (RVHT).

Zdjęcie 1: 20 ml soli megluminowej kwasu gadoterowego
Zdjęcie 2: 10 ml gadobutrolu 1-molowego
Zdjęcie 3: 6 ml gadobutrolu 1-molowego

Dzięki uprzejmości Dr Christophera U. Heborna, Dyrektora ds. Medycznych Askepios Group, Niemcy.
PP-GAD-PL-0125-1