QUIZ 3

Jakie rozpoznanie należy postawić?

10-miesięczna dziewczynka ważąca 10 kg została przyjęta z powodu trwającego od 5 dni drżenia, senności o nagłym początku oraz prawostronnego zespołu połowiczego. Zlecono badanie RM z podaniem gadobutrolu w celu oceny deficytu neurologicznego. Poza tym wywiad medyczny był nieobciążający.

Obrazy 1–3: T2-TSE, FLAIR, T1-SE (bez kontrastu)
Obrazy 4–6: T1-SE w płaszczyźnie osiowej (1 min po podaniu środka kontrastowego), T1-SE w płaszczyźnie czołowej (3 min po podaniu środka kontrastowego), T1-SE w płaszczyźnie strzałkowej (8 min po podaniu środka kontrastowego)
Dzięki uprzejmości dr Gabrieli Hahn, pediatry i radiologa dziecięcego, Carl Gustav Carus University Hospital Dresden, Niemcy
PP-GAD-PL-0125-1