QUIZ 4

Jakie rozpoznanie należy postawić?

64-letni pacjent z dwoma negatywnymi wynikami systematycznej biopsji prostaty pod kontrolą TRUS (transrektalnego USG gruczołu krokowego). Ze względu na wzbudzający niepokój onkologiczny, podwyższony poziom PSA równy 5,8 ng/ml, a także obecność wykrytej w badaniu palpacyjnym podejrzanej zmiany w szczycie stercza po stronie prawej, pacjent nalegał na wykonanie badania MR przed kolejną biopsją gruczołu.

Obrazy 1-3: mapa ADC; Tsw TSE w płaszczyźnie osiowej; obraz uzyskany przy wartości b=1000
Obrazy 4-6: mapa kep parametrów farmakokinetycznych; dynamiczna sekwencja T1-zależna GE ze wzmocnieniem gadobutrolem; obraz T2-zależny biopsji celowanej pod kontrolą MR

Dzięki uprzejmości Dr. Tobiasa Franiela z Instytutu Diagnostyki i Radiologii Interwencyjnej, Szpital Uniwersytecki w Jenie, Jena, Niemcy
PP-CTP-PL-0003-1