QUIZ 7

Quiz miesiąca zawiera jedno pytanie z dziedziny radiologii wraz z zestawem możliwych odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prosimy o zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Jeżeli chcesz poznać prawidłową odpowiedź, kliknij przycisk „Sprawdź swoją odpowiedź”.

Powodzenia!

Jakie rozpoznanie należy ustalić?

79-letni pacjent ze stale wzrastającym poziomem PSA w surowicy krwi od 9,9 ng/ml w poprzednim do 15,2 ng/ml w aktualnym badaniu. Przeprowadzone dotychczas systematyczne biopsje prostaty pod kontrolą TRUS czterokrotnie dały wyniki negatywne.

Rycina 1: Sekwencja T2-zależna TSE w płaszczyźnie osiowej

Rycina 2:Mapa ADC

Rycina 3: b = 1000

Rycina 4:Sekwencja T1-zależna GE po podaniu gadobutrolu

Rycina 5: Biopsja celowana pod kontrolą MRI

Dzięki uprzejmości Dr Tobiasa Franiela z Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Jena University Hospital, Jena, Niemcy
L.PL.MKT.12.2017.5939