QUIZ 7

Quiz miesiąca zawiera jedno pytanie z dziedziny radiologii wraz z zestawem możliwych odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prosimy o zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Jeśli chcesz poznać właściwą odpowiedź, kliknij „Sprawdź swoją odpowiedź”.

Powodzenia!

Które z czterech poniższych stwierdzeń NIE jest prawidłowe?

10-miesięczna dziewczynka, ważąca 10 kg, została przyjęta z powodu trwającego od 5 dni drżenia, senności o nagłym początku oraz prawostronnego zespołu połowiczego. Zlecono badanie RM z podaniem kontrastu Gadobutrol w celu oceny deficytu neurologicznego. Poza tym wywiad medyczny był nieobciążający.

Zdjęcie 1: T2-TSE

Zdjęcie 2: FLAIR

Zdjęcia 3-6: T1-SE (bez kontrastu), w płaszczyźnie osiowej (1 min po podaniu kontrastu), w płaszczyźnie czołowej (3 min po podaniu kontrastu), w płaszczyźnie strzałkowej (8 min po podaniu kontrastu)

Dzięki uprzejmości dr Gabrieli Hahn, pediatry i radiologa dziecięcego ze Szpitala Uniwersyteckiego im. Carla Gustawa Carusa w Dreźnie, Niemcy
PP-GAD-PL-0134-1