QUIZ 8

Quiz miesiąca zawiera jedno pytanie z dziedziny radiologii wraz z zestawem możliwych odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prosimy o zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Jeśli chcesz poznać właściwą odpowiedź, kliknij „Sprawdź swój wynik”.

Które z poniższych czterech stwierdzeń jest prawidłowe?

49‑letnia kobieta z przerzutami raka jelita grubego do wątroby.

Zdjęcie 1 (po lewej): Faza przejściowa

Zdjęcie 2 (po prawej): Faza swoista dla hepatocytów

Dzięki uprzejmości dr. Alexandra Huppertza, Ernsta von Bergmann Hospital, Poczdam, Niemcy.

 

L.PL.MKT.04.2018.6325