QUIZ 9

Quiz miesiąca zawiera jedno pytanie z dziedziny radiologii wraz z zestawem możliwych odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Prosimy o zaznaczenie poprawnej odpowiedzi. Jeśli chcesz poznać właściwą odpowiedź, kliknij „Sprawdź swój wynik”.

Które z poniższych czterech stwierdzeń jest prawidłowe?

52‑letni pacjent z rosnącym poziomem PSA w surowicy z 10,2 mg/ml przed 2 laty do wartości wynoszącej aktualnie 12,5 ng/ml. Dwa lata wcześniej biopsja wykonana podczas badania TRUS była negatywna. Chociaż badanie per rectum było bolesne dla pacjenta, nie było w stanie potwierdzić podejrzenia raka gruczołu krokowego.

Zdjęcie 1: Sekwencja T2‑zależna TSE w płaszczyźnie osiowej

Zdjęcie 2: Mapa ADC

Zdjęcie 3: b = obraz 1,000

Zdjęcie 4: Sekwencja T1-zależna GE zniekształcona dynamicznie po podaniu gadobutrolu

Dzięki uprzejmości dr. Tobiasa Franiela z Institute of Diagnostic and Interventional Radiology, Jena University Hospital, Jena, Niemcy
PP-ULT-PL-0032-1