Sprawdź swoją wiedzę z zakresu badań obrazowych wątroby

Testy wiedzy powstały na podstawie artykułów z międzynarodowych czasopism i sprawozdań z konferencji. Dla każdego pytania zaproponowano trzy możliwe odpowiedzi, lecz tylko jedna z nich jest poprawna. Wybierz interesujący Cię temat. Naciśnij przycisk „Sprawdź swój wynik”, aby wyświetlić prawidłową odpowiedź.

Gd-EOB-DTPA jest potencjalnym biomarkerem...?


W jaki sposób można skrócić obrazowanie metodą MR z użyciem Gd-EOB-DTPA z 20 do 5 minut?


Co pokazuje klasyfikacja LI-RADS?


Co jest typową cechą obrazową wrodzonego zwłóknienia wątroby?


Badanie MR z użyciem GD-EOB-DTPA: Jak można poprawić jakość obrazu?