Webcasty

Udoskonal swoją praktyczną wiedzę fachową - webcasty Bayer dot. istotnych zagadnień z dziedziny radiologii.