Logowanie – WYTYCZNE ESUR 10.0

Klikając „WYŚLIJ” wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne.

Klauzula informacyjna

Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 (,,Bayer”) jako administrator danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (,,RODO”) informuje Pana/Panią, iż:

  1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w związku z pobieraniem Wytycznych ESUR v.10.0 ze strony internetowej www.radiology.bayer.com.pl
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda;
  3. Pana/Pani dane mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo Pana/Pani danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane;
  4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
  7. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do Inspektora Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bayer Sp. z o.o. lub na jego zlecenie informacji handlowych dotyczącej usług, produktów lub wydarzeń związanych z działalnością firmy Bayer za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z poz. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadoma/-y, iż w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę pisząc na adres Privacy.Poland@bayer.com