Jak przygotować się do badania metodą rezonansu magnetycznego (MR)?

Badanie MR nie wymaga specjalnych przygotowań ze strony pacjenta. Ponieważ jednak w rezonansie magnetycznym panuje silne pole magnetyczne, obowiązuje kilka istotnych zasad dotyczących przebiegu badania.

Przed wejściem do pomieszczenia ze skanerem MR zalecane jest poinformowanie personelu pracowni o obecności metalowych implantów oraz wyjęcie wszystkich metalowych przedmiotów z kieszeni i włosów, jako że mogą one zakłócić przebieg i wynik badania.

Przed przystąpieniem do badania pacjent zostanie poproszony o wypełnienie odpowiedniego formularza. Jedną z omawianych kwestii będą przedmioty, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub inne problemy podczas badania MR, a mianowicie:

 • stymulator serca lub wszczepiony defibrylator
 • cewnik zawierający metalowe elementy, który może rozgrzać się podczas badania
 • klips z metalu ferromagnetycznego założony w celu uniknięcia krwawienia z tętniaka śródczaszkowego
 • wszczepiona lub zewnętrzna pompa leku (np. pompa insulinowa lub pompa do podawania leku przeciwbólowego)
 • implant ślimakowy (ucha wewnętrznego)

Przedmioty, które pacjenci i inne osoby muszą usunąć przed wejściem do pomieszczenia ze skanerem MR, obejmują:

 • portmonetkę, portfel, klipsy na pieniądze, karty kredytowe, karty z paskami magnetycznymi
 • urządzenia elektroniczne, takie jak pagery lub telefony komórkowe
 • aparaty słuchowe
 • metalową biżuterię, zegarki
 • długopisy, spinacze, klucze, monety
 • spinki do włosów
 • jakiekolwiek części ubioru, które zawierają metalowe suwaki, guziki, zapięcia, haczyki, druty lub metalowe nici
 • buty, sprzączki, zapinki

Przedmioty, które mogą pogarszać jakość obrazu, jeżeli znajdą się w pobliżu skanowanego obszaru, obejmują:

 • metalowe pręty kręgosłupowe
 • płytki, gwoździe, śruby lub siatki metalowe użyte do operacji kości lub stawu
 • endoprotezy lub protezy
 • biżuterię metalową, w tym kolczyki stosowane w piercingu
 • niektóre tatuaże lub permanentny makijaż (zmieniają one obrazy MR, jak też stwarzają ryzyko podrażnienia lub obrzęku skóry; najbardziej problematyczne są czarne i niebieskie barwniki)
 • pociski, odłamki lub inne metalowe fragmenty
 • metalowe ciała obce w oku lub w pobliżu oka ( np. opiłki metalowe - takie przedmioty zazwyczaj widać w badaniu rentgenowskim; najbardziej są na nie narażone osoby pracujące przy obróbce metali)
 • wypełnienia uzębienia (zazwyczaj pole magnetyczne nie ma na nie wpływu, jednak mogą one powodować rozmycie obrazu w obszarze twarzy lub mózgu; to samo dotyczy aparatów ortodontycznych i protez zębowych)

 

Nie ma szczególnych zaleceń dietetycznych związanych z badaniem MR, niekiedy jednak pacjent jest proszony o pozostanie przed badaniem na czczo.

 

Przed badaniem z zastosowaniem środka kontrastowego do badań MR należy poinformować lekarza o:

 • uczuleniu na konkretny środek kontrastowy lub którąkolwiek z jego substancji pomocniczych
 • alergii (katar sienny, pokrzywka) lub astmie
 • wcześniejszej reakcji niepożądanej na środek kontrastowy
 • zaburzeniu czynności nerek
 • ciężkiej chorobie nerek lub naczyń krwionośnych
 • obniżonym poziomie potasu
 • nieprawidłowościach w badaniu EKG u pacjenta lub członków rodziny
 • zaburzeniach rytmu lub częstości pracy serca po zastosowaniu leków
 • chorobach mózgu z drgawkami i innych chorobach układu nerwowego

 

Należy poinformować lekarza owszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, wydawanych bez recepty. Dotyczy to zwłaszczaleków, które zmieniają rytm lub częstość pracy serca.

Należy także powiadomić lekarza o pewnej lub podejrzewanej ciąży, ponieważ stosowanie środków kontrastowych u kobiet w ciąży zwyczajowo nie jest zalecane, jeśli nie jestto bezwzględnie konieczne czyli w sytuacji, gdy korzyści płynące z wykonania badania znacznie przewyższają związane z procedurą ryzyko. Zastosowanie środków kontrastowych u kobiet w ciąży powinno zostać omówione bezpośrednio z pacjentką oraz lekarzem prowadzącym.

 

Należy poinformować lekarza o karmieniu lub zamiarze karmienia piersią. Zalecane jest przerwanie karmienia na conajmniej 24 godziny po badaniu w MR po podaniu środków kontrastowych z grup wysokiego ryzyka określonych w “Wytyczne ESUR w sprawie środków kontrastowych”, wersja 9.0.

 

1

Chen MM, Coakley FV, Kaimal A, Laros RK Jr, Guidelines for computed tomography and magnetic resonance imaging use during pregnancy and lactation, Obstet Gynecol. 2008 Aug;112(2 Pt 1):333-40.

2

Thomson HS I wsp., Wytyczne ESUR w sprawie środków kontrastowych v. 9.0, str. 26. Źródło: www.esur.org