Odczucia podczas badań metodą rezonansu magnetycznego (MR).

Większość badań MR jest bezbolesna, niemniej może powodować pewien dyskomfort związany z koniecznością pozostawania w bezruchu przez jakiś czas. Jeżeli pacjent ma trudności z pozostawaniem w bezruchu, odczuwa klaustrofobię lub przewlekły ból, pielęgniarka, pod nadzorem lekarza, może zaoferować zastosowanie łagodnego środka uspokajającego w celu ułatwienia wykonania badania MR.

Typowe jest odczucie ciepła w okolicach badanego obszaru. Ważne jest, aby pozostawać w całkowitym bezruchu w trakcie rejestrowania obrazów, co jednorazowo zazwyczaj trwa od kilku sekund do kilku minut. W przypadku niektórych rodzajów badań pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu.

Podczas badania MR pacjent zazwyczaj pozostaje sam, jednak technik wykonujący badanie stale obserwuje, słyszy i może komunikować się z pacjentem za pośrednictwem interkomu. W niektórych ośrodkach wykonujących badanie MR w pracowni może przebywać osoba towarzysząca lub rodzic, o ile u osoby tej wykonano ocenę bezpieczeństwa przebywania w pracowni MR.

Personel może zaoferować pacjentowi zatyczki do uszu lub słuchawki w celu zredukowania hałasu generowanego przez skaner MR w procesie rejestracji obrazów. Skanery MR są klimatyzowane i dobrze oświetlone. Niektóre skanery emitują muzykę, pomagającą pacjentowi odprężyć się podczas badania.

W przypadku niektórych badań może być konieczne dożylne podanie środka kontrastowego. Mogą temu towarzyszyć takie typowe objawy jak uczucie chłodu lub uderzenia gorąca przez minutę lub dwie. Wprowadzenie igły do żyły może się wiązać z pewnym dyskomfortem, a po jej usunięciu może wystąpić niewielkie zasinienie. Istnieje także bardzo niewielkie ryzyko podrażnienia skóry w miejscu wkłucia dożylnego.

U niewielkiej liczby pacjentów po podaniu środka kontrastowego mogą wystąpić działania niepożądane, w tym nudności i miejscowy ból. W bardzo rzadkich przypadkach u pacjentów z uczuleniem na środek kontrastowy może wystąpić pokrzywka, swędzenie oczu lub inne reakcje. W przypadku wystąpienia objawów alergicznych radiolog lub inny lekarz udzieli pacjentowi natychmiastowej pomocy.

Jeżeli pacjent nie otrzymał środka uspokajającego, nie jest konieczny okres obserwacji, i bezpośrednio po zakończeniu badania może on powrócić do normalnych czynności i normalnej diety.

Zaleca się, aby matki karmiące piersią unikały karmienia dziecka piersią przez 24 godziny po wykonaniu badania MR z podaniem środka kontrastowego z grup wysokiego ryzyka, określonych w „Wytycznych ESUR w sprawie środków kontrastowych”, wersja 9.0.1

1

.Thomson HS i wsp., Wytyczne ESUR w sprawie środków kontratowych. Źródło: www.esur.org