Przebieg niektórych badań metodą rezonansu magnetycznego (MR)

Badania MR mogą być wykonywane w trybie ambulatoryjnym lub u pacjentów hospitalizowanych.

Na początku badania pacjent jest umieszczany na ruchomym stole do badań. Mogą zostać użyte paski i  podparcia, aby ułatwić pacjentowi pozostawanie w bezruchu i utrzymanie prawidłowej pozycji podczas wykonywania badania.

Wokół badanego obszaru lub obok niego mogą zostać umieszczone niewielkie urządzenia zawierające cewki odpowiedzialne za przesyłanie i odbieranie fal radiowych.

Jeżeli podczas badania MR ma zostać zastosowany środek kontrastowy, wówczas pielęgniarka wkłuwa się do żyły na dłoni lub przedramieniu.

Po zakończeniu badania pacjent może zostać poproszony o zaczekanie, aż technik lub radiolog sprawdzą jakość otrzymanych obrazów.

Następnie wkłucie dożylne jest usuwane.

Badania MR zazwyczaj obejmują wiele sekwencji, z których niektóre mogą trwać kilka minut.

Podczas badania MR może także zostać wykonana spektroskopia MR, która dostarcza dodatkowych informacji na temat związków chemicznych występujących w komórkach organizmu – badanie to może wydłużyć całą procedurę o około 15 minut.

MR głowy: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie MR głowy charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą i trwa około 45 minut.

MR czynnościowe mózgu: Jak wykonuje się to badanie?

Czynnościowe obrazowanie MR mózgu umożliwia identyfikację ośrodków w mózgu odpowiedzialnych za czynności takie jak poruszanie kończynami, mowa, widzenie czy funkcje wyższe. W tym badaniu głowa pacjenta może zostać umieszczona w specjalnej klamrze w celu zapewnienia bezruchu. Klamra taka może być wyposażona w maseczkę indywidualnie utworzoną dla danego pacjenta. Pacjent może otrzymać specjalne gogle i/lub słuchawki, dzięki czemu podczas badania mogą być dostarczane bodźce audiowizualne (na przykład projekcja z ekranu komputerowego lub zarejestrowane dźwięki). Całe badanie zazwyczaj trwa do 45 minut.

MR kręgosłupa: Jak wykonuje się to badanie?

W zależności od lokalizacji objawów może być wykonywane badanie tylko określonego odcinka kręgosłupa. Na przykład może to być odcinek szyjny, odcinek piersiowy lub lędźwiowy (dolny) odcinek kręgosłupa. Czas trwania badania wynosi około 45 minut.

MR układu mięśniowo-szkieletowego: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie MR układu mięśniowo-szkieletowego charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą i trwa około 45 minut.

MR serca: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie MR serca charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą. W zależności od typu badania oraz zastosowanych urządzeń całe badanie zazwyczaj trwa około 15 do 45 minut.

MR klatki piersiowej: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie MR klatki piersiowej charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą i trwa około 1 godziny.

MR całego ciała: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie MR całego ciała charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą. Całe badanie zazwyczaj trwa do 30 minut.

MR prostaty: Jak wykonuje się to badanie?

W przypadku zastosowania cewki wewnątrzodbytniczej podczas badania pielęgniarka lub lekarz owinie cewkę jednorazowym pokrowcem, nawilży przygotowane urządzenie i wprowadzi je do odbytnicy pacjenta. Po wprowadzeniu okrężny balonik, który otacza cewkę i utrzymuje ją na miejscu podczas badania, zostaje napompowany. Po zakończeniu badania balonik opróżnia się, a cewka zostaje usunięta.

MR gruczołów piersiowych: Jak wykonuje się to badanie?

W celu wykonania badania MR gruczołów piersiowych pacjentkę układa się w pozycji leżącej na brzuchu tak, aby gruczoły piersiowe znalazły się w wyłożonych miękkim materiałem otworach, otoczonych specjalnymi cewkami, będących odbiornikami sygnału współpracującymi z urządzeniem MR w celu wygenerowania obrazów. Ważne jest, aby podczas badania pozostawać w całkowitym bezruchu. W tym celu lepiej ułożyć się wygodnie i zrelaksować niż próbować napinać mięśnie. Należy powiadomić technika w przypadku odczuwania dyskomfortu, gdyż zwiększa on prawdopodobieństwo potrzeby poruszenia się w trakcie badania. Nawet bardzo niewielkie ruchy mogą mieć niekorzystny wpływ na uzyskanie właściwego wyniku.

Czas trwania badania wynosi około 45 minut.

Biopsja MR gruczołu piersiowego: Jak wykonuje się to badanie?

Wspomagane obrazem, minimalnie inwazyjne zabiegi, takie jak biopsje MR gruczołu piersiowego, są zazwyczaj wykonywane przez specjalnie przeszkolonego radiologa zajmującego się badaniami gruczołów piersiowych.

Biopsję gruczołu piersiowego zazwyczaj wykonuje się w warunkach ambulatoryjnych.

Pacjentka zostanie umieszczona na ruchomym stole do badań, a ocenianą pierś lub piersi umieszcza się w znajdujących się w stole otworach.

Pielęgniarka poprzez wkłucie dożylne na dłoni lub przedramieniu poda środek kontrastowy zawierający gadolin.

Do gruczołu piersiowego podaje się miejscowo środek znieczulający.

W miejscu wprowadzenia igły biopsyjnej wykonywane jest bardzo niewielkie nacięcie skóry.

Podczas wykonywania biopsji w zależności od rodzaju urządzenia MR pacjentka może pozostawać na miejscu lub zostać umieszczona we wnętrzu aparatu, czyli tunelu skanera MR.

Następnie pobiera się próbki tkanek, używając jednej z trzech metod:

  • W biopsji cienkoigłowej pobiera się grupy komórek za pomocą cienkiej igły oraz strzykawki.
  • W biopsji gruboigłowej aktywuje się automatyczny mechanizm przesuwający i napełniający igłę lub płytki pojemnik, w celu uzyskania „rdzenia” tkanki gruczołu piersiowego. Koszulka zewnętrzna natychmiast nasuwa się na pojemnik, przecinając tkankę i utrzymując ją w zagłębieniu. Procedurę tę powtarza się 3 do 6 razy.
  • W przypadku używania urządzenia próżniowego (VAD) wykorzystuje się podciśnienie do uzyskania tkanki gruczołu piersiowego przez igłę do komory na próbkę. Bez wycofywania i ponownego wprowadzania igły następuje zmiana położenia i pobranie dodatkowych próbek. Zazwyczaj pobiera się 8 do 10 próbek tkanki z okolicy zmiany.

Po pobraniu materiału do badania igła zostaje usunięta.

W miejscu zmiany może zostać pozostawiony niewielki znacznik, dzięki czemu w razie potrzeby możliwe jest zlokalizowanie tego miejsca w przyszłości.

Po wykonaniu biopsji stosuje się ucisk w celu zatamowania ewentualnego krwawienia, a w miejscu nacięcia skóry umieszcza się opatrunek.

Procedura ta zazwyczaj trwa do 45 minut.

Angiografia MR (Angio-MR): Jak wykonuje się to badanie?

Angiografia MR jest techniką badania w rezonansie magnetycznym służącą obrazowaniu naczyń krwionośnych.

Jest to metoda wykorzystująca pierwszy przepływ środka kontrastowego w naczyniach tętniczych i głównie stosowana do badania aorty brzusznej, pnia trzewnego, tętnic płucnych oraz nerkowych.

Badanie Angio-MR z kontrastem jest również stosowane w ocenie przepływu w tętnicach obwodowych, przede wszystkim w kończynach dolnych.

Badanie to wykonuje się zazwyczaj w warunkach ambulatoryjnych.

Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań wokół badanego obszaru lub obok niego mogą zostać umieszczone niewielkie urządzenia zawierające cewki odpowiedzialne za przesyłanie i odbieranie fal radiowych.

Całe badanie zazwyczaj trwa około 30 do 60 minut.