Ryzyko związane z badaniem metodą rezonansu magnetycznego (MR).

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pacjentowi podczas badania metodą rezonansu magnetycznego należy przestrzegać poniższych zasad:

  • Wszczepione urządzenia medyczne zawierające metal mogą funkcjonować nieprawidłowo lub powodować zakłócenia podczas badania MR. Jeżeli jednak implant nie ma elementów sterowanych elektrycznie lub magnetycznie, jest zbudowany z materiału nieferromagnetycznego (np. tytanu, stopów tytanu, nitynolu) i nieprzewodzącego prądu elektrycznego, możliwe jest wykonanie badania MR nawet bezpośrednio po wszczepieniu po uprzedniej konsultacji z lekarzem. Szczegółowe informacje na temat zawierających metal przedmiotów mogących stanowić problem w przypadku badań MR znajdują się w rozdziale poświęconym przygotowaniom do badań w rezonansie magnetycznym.
  • W przypadku podania środka kontrastowego istnieje ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej na ten środek. Reakcje takie mają zazwyczaj łagodny przebieg i przejściowy charakter.W przypadku wystąpienia objawów alergicznych radiolog lub inny lekarz udzieli pacjentowi natychmiastowej pomocy. Podanie środków kontrastowych do badań MR powinno być poprzedzone zebraniem wywiadu lekarskiego.
  • Nerkopochodne włóknienie układowe (ang. NSF – Nephrogenic Systemic Fibrosis) to znane choć rzadkie powikłanie po badaniach metodą rezonansu magnetycznego z użyciem gadolinowych środków kontrastowych. Schorzenie to powiązane jest z zastosowaniem wysokich dawek gadolinowych środków kontrastowych u chorych z zaburzeniem funkcji nerek. W związku z tym zalecane jest stosowanie najmniejszej skutecznej dawki gadolinowego środka kontrastowego oraz unikanie niepotrzebnego powtarzania badań metodą rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym.

Co zrobić w przypadku wystąpienia działania niepożądanego związanego z podaniem każdego produktu leczniczego?

 Działanie niepożądane jest to każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Zgłoszenia można dokonać:

  • Bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych na specjalnym formularzu będącym załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia, dostępnym na stronie internetowej urzędu
  • w postaci zgłoszenia pisemnego na zwykłej kartce papieru
  • telefonicznie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Wydział Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych  lub do podmiotu odpowiedzialnego za dany produkt (informacje adresowe dostępne są w ulotce dołączonej do opakowania środka kontrastowego).
1

Kopeć G, Bezpieczeństwo rezonansu magnetycznego u pacjentów z implantami w układzie sercowo-naczyniowym; na podstawie stanowiska American Heart Association opublikowanego w Circulation 2007; 116: 2878–2891 oraz informacji dostępnych na stronie Institute For Magnetic Resonance Safety, Education, And Research: www.mrisafety.com, źródło: http://kardiologia.mp.pl/publikacje/problemy-kardiologiczne/show.html?id=47182

2

Li A. et al., Acute adverse reactions to magnetic resonance contrast media – gadolinium chelates, British Journal of Radiology 79 (2006); 368-371

3

Thomson HS i wsp., Wytyczne ESUR w sprawie środków kontrastowych V.9.0. str.18, źródło: www.esur.org