Zalety badania metodą rezonansu magnetycznego (MR)

  • MR jest nieinwazyjną techniką obrazowania, która nie jest związana z ekspozycją na promieniowanie X.
  • W przypadku środka kontrastowego stosowanego podczas badań MR ryzyko wystąpienia ostrej reakcji jest niższe niż w przypadku jodowych środków kontrastowych stosowanych podczas badań TK. 1
  • Szczegółowe obrazy naczyń krwionośnych i przepływu krwi uzyskuje się bez konieczności wprowadzania do nich cewnika, w związku z czym nie występuje ryzyko uszkodzenia tętnicy.
  • Obrazy MR struktur organizmu złożonych z tkanek miękkich – takich jak serce, wątroba i wiele innych narządów – w niektórych przypadkach zwiększają prawdopodobieństwo wykrycia i scharakteryzowania nieprawidłowości i zmian ogniskowych. Taka dokładność sprawia, że badania MR stanowią nieocenione narzędzie we wczesnym rozpoznawaniu i ocenie wielu chorób.
  • Wykazano przydatność badań MR w diagnozowaniu wielu różnych schorzeń, w tym nowotworów, chorób serca i naczyń krwionośnych, tkanki mięśniowej oraz kości.
  • Badanie MR umożliwia nieinwazyjną ocenę dróg żółciowych bez konieczności podania środka kontrastowego.
  • Badania MR stanowią szybką, nieinwazyjną metodę w diagnozowaniu schorzeń serca i naczyń krwionośnych.
  • Badanie MR pomaga ocenić zarówno strukturę narządu, jak i jego funkcjonowanie.

1

Thomson HS i wsp.,Wytyczne ESUR w sprawie środków kontratowych, str.10, Źródło: www.esur.org