Odczucia podczas badań w tomografii komputerowej (TK)

Większość badań metodą tomografii komputerowej jest bezbolesna, szybka i łatwa w wykonaniu, niemniej jednak może występować pewien dyskomfort związany z koniecznością pozostawania w bezruchu przez kilka minut. Jeżeli pacjent ma trudności z pozostawaniem w bezruchu, odczuwa klaustrofobię lub przewlekły ból, personel pracowni, pod nadzorem lekarza, może zaproponować zastosowanie łagodnego środka uspokajającego w celu ułatwienia wykonania badania TK.

W przypadku konieczności dożylnego zastosowania środka kontrastowego pacjent może odczuwać niewielkie ukłucie w chwili wprowadzania igły do żyły. Podczas podawania środka kontrastowego pacjent może odczuwać ciepło / uderzenia gorąca, a także metaliczny smak w ustach, utrzymujący się przez kilka minut. W rzadkich przypadkach u pacjenta może wystąpić świąd i pokrzywka, które można leczyć przez podanie odpowiednich leków. Jeżeli pacjent odczuje zawroty głowy lub trudności z oddychaniem, o wszystkich tych objawach powinien poinformować personel obecny przy badaniu. Wówczas radiolog lub inny lekarz udzieli pacjentowi natychmiastowej pomocy.

Jeżeli środek kontrastowy jest stosowany doustnie, jego smak może się wydać nieco nieprzyjemny, jednak większość pacjentów z powodzeniem go toleruje. W przypadku podania środka kontrastowego doodbytniczo pacjent może mieć uczucie pełności w brzuchu i większej potrzeby wypróżnienia się. W takim przypadku należy zachować cierpliwość, gdyż ten niewielki dyskomfort nie utrzymuje się przez długi czas.

W celu zapewnienia prawidłowego ułożenia pacjenta w skanerze TK mogą zostać użyte specjalne światła.

W nowoczesnych aparatach słyszalny jest tylko cichy szum oraz dźwięki klikania i wirowania, gdy skaner TK obraca się wokół pacjenta w trakcie procesu rejestrowania obrazu.

W niektórych przypadkach na potrzeby badania pacjent również może zostać poproszony o krótkie wstrzymanie oddechu. Jeżeli pacjent odczuwa trudności ze wstrzymaniem oddechu na 10–15 sekund, należy poinformować o tym personel wykonujący badanie. Oddychanie podczas badania może powodować artefakty - błędy na uzyskanych obrazach, znacznie utrudniające postawienie właściwej diagnozy.

Podczas badania TK pacjent pozostaje w pomieszczeniu sam, jednak technik wykonujący badanie stale go obserwuje, słyszy i może komunikować się z pacjentem.

Po zakończeniu badania TK pacjent może powrócić do wykonywania normalnych czynności. Jeżeli został podany środek kontrastowy, pacjent może otrzymać szczególne instrukcje.