Przebieg niektórych badań metodą tomografii komputerowej (TK)

Większość badań z zastosowaniem tomografii komputerowej przebiega podobnie.

Pacjent kładzie się na stole do badań TK, najczęściej w pozycji na plecach, ewentualnie na boku lub na brzuchu. Mogą zostać użyte specjalne paski i poduszki, aby ułatwić pacjentowi utrzymanie prawidłowej pozycji i pozostawanie w bezruchu w trakcie badania. Podczas wykonywania badania TK, stół powoli przesuwa się przez urządzenie w celu uzyskania obrazów badanego obszaru.

Po przygotowaniu pacjenta personel medyczny opuszcza pomieszczenie z aparatem TK, ponieważ stacja robocza komputera, który przetwarza informacje o obrazie, znajduje się w osobnym pomieszczeniu, z którego technik obsługuje skaner i monitoruje badanie. Nie mniej jednak wiele pracowni, w których wykonuje się badanie TK, posiada intercom – urządzenie pozwalające na komunikację głosową pomiędzy pacjentem a personelem wykonującym badanie.₃

Podczas badania pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu. Jakikolwiek ruch, zarówno związany z oddychaniem, jak i poruszenie ciała, może spowodować tak zwane artefakty - błędy na uzyskanych obrazach, przypominające „rozmycie” poruszającego się przedmiotu na fotografii, co może wiązać się z niemożliwością uzyskania diagnostycznych wyników.

W niektórych przypadkach w zależności od typu badania konieczne jest zastosowanie środka kontrastowego. Najczęściej stosowane jest dożylne podanie środka kontrastowego. W tym celu pielęgniarka zakłada wenflon do żyły na dłoni lub przedramieniu pacjenta, przez który podany zostanie środek kontrastowy. Po zakończeniu badania wenflon zostanie usunięty.

Uzyskanie odpowiednich obrazów w badaniu metodą tomografii komputerowej zazwyczaj trwa od kilkudziesięciu sekund do kliku minut, natomiast rzeczywisty czas przebywania w pracowni ze skanerem będzie dłuższy, gdyż personel musi ułożyć pacjenta na stole, sprawdzić lub założyć wkłucie dożylne, podać środek kontrastowy, wykonać badanie, a także wprowadzić uzyskane obrazy do komputera.

Po zakończeniu badania pacjent zostanie poproszony o zaczekanie, aż technik sprawdzi, czy jakość uzyskanych obrazów jest wystarczająca do ich dokładnej analizy.

Tomografia komputerowa głowy: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie TK głowy charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą i zazwyczaj trwa do 10 minut.

Tomografia komputerowa zatok: Jak wykonuje się to badanie?

W przypadku badania TK zatok, pacjenta układa się w pozycji leżącej na plecach. Pacjent może również być ułożony na brzuchu, z uniesionym podbródkiem. Uzyskanie odpowiednich obrazów w badaniu TK zatok zazwyczaj trwa mniej niż jedną minutę, a cała procedura – nie więcej niż 45 minut.

Tomografia komputerowa serca: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie TK serca charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą. Pozwala ono m. in. na uwidocznienie naczyń wieńcowych, jam serca, zastawek, osierdzia. Badanie TK serca umożliwia szybkie i nieinwazyjne zdiagnozowanie niewieńcowych przyczyn bólów w klatce piersiowej, zatorowości płucnej oraz tętniaka rozwarstwiającego aorty.₁

Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań (na wznak) na jego klatce piersiowej umieszcza się elektrody (niewielkie, samoprzylepne krążki), które następnie zostaną połączone przewodami z elektrokardiografem (urządzeniem EKG), rejestrującym elektryczną aktywność serca. Umożliwia to wykonywanie badań TK, gdy serce nie jest w fazie aktywnego skurczu.

Podczas rejestrowania obrazu pacjent zostanie poproszony o wstrzymanie oddechu na 20 do 35 sekund.₁

Całe badanie TK serca zazwyczaj trwa do 10 minut.

Tomografia komputerowa klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej: Jak wykonuje się to badanie?

Badanie TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej charakteryzuje się przebiegiem porównywalnym do innych badań wykonywanych tą metodą. Uzyskanie odpowiednich obrazów w badaniu TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy mniejszej zazwyczaj trwa do 30 sekund, a cała procedura – nie więcej niż 30 minut.

Kolonografia: Jak wykonuje się to badanie?

Kolonografia TK jest minimalnie inwazyjną metodą oceny jelita grubego. Zaletami tej metody jest skrócenie czasu badania, minimalny dyskomfort dla pacjenta i mniejsze ryzyko powikłań związanych z procedurą.₂

Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań do odbytnicy wprowadza się na głębokość około pięciu centymetrów bardzo niewielką, elastyczną rurkę, która umożliwia delikatne wpompowanie powietrza do okrężnicy przy użyciu ręcznej pompki. Czasem używa się pompki elektronicznej do wprowadzenia do okrężnicy gazowego dwutlenku węgla. Celem wprowadzenia tego gazu jest możliwie jak największe rozszerzenie okrężnicy w celu wyeliminowania jakichkolwiek sfałdowań lub zmarszczeń ścian jelita, które mogłyby ukryć polipy przed wykryciem przez lekarza.

W trakcie badania pacjent jest proszony o wstrzymanie oddechu na około 15 sekund, a następnie obrócenie się i położenie się na boku, aby wykonać drugie przejście przez skaner w innej pozycji. W niektórych ośrodkach sekwencja pozycji może być odwrotna – najpierw pozycja leżąca na plecach, a następnie twarzą w dół. Po wykonaniu badania wprowadzona do odbytnicy rurka zostanie usunięta.

Całe badanie zazwyczaj trwa do 15 minut.

Angiografia tomografii komputerowej (Angio-TK): Jak wykonuje się to badanie?

Badanie Angio-TK jest badaniem radiologicznym naczyń krwionośnychz podaniem środka kontrastowego, wykonywanym zazwyczaj w warunkach ambulatoryjnych.

Po odpowiednim ułożeniu pacjenta na stole do badań pielęgniarka zakłada wkłucie dożylne do żyły na dłoni lub przedramieniu, przez które może zostać podana niewielka ilość środka kontrastowego w celu określenia czasu, w jakim następuje jego dystrybucja w badanym obszarze. Podczas badania stół przemieszcza się początkowo do położenia wyjściowego, a następnie porusza się stosunkowo szybko przez otwór urządzenia podczas wykonywania rzeczywistego badania TK. Strzykawka automatyczna podłączona do wkłucia dożylnego podaje środek kontrastowy w kontrolowanym tempie zarówno przed badaniem, jak i podczas jego wykonywania.

Pacjent może zostać poproszony o wstrzymanie oddechu podczas badania.

Uzyskanie odpowiednich obrazów w badaniu TK wykonywanym przy użyciu nowoczesnego sprzętu trwa jedynie 5 do 20 sekund, chociaż cała procedura może potrwać dłużej ze względu na konieczność poczynienia odpowiednich przygotowań.

Angiografia tomografii komputerowej tętnic wieńcowych: Jak wykonuje się to badanie?

Angiografia TK naczyń wieńcowych jest badaniem pozwalającym na obrazowanie przebiegu tych naczyń, ich światła i ściany. Najszersze zastosowanie znajduje w ocenie stopnia zwężenia tętnic wieńcowych, zmian w ich ścianie, które nie zwężają światła naczynia, anomalii ujść i przebiegu tych naczyń, nieprawidłowości, zmian w żyłach serca oraz stanu pomostów aortalnych.₃

Rozpoczynając badanie pielęgniarka zakłada wkłucie dożylne do żyły na przedramieniu pacjenta w celu podania środka kontrastowego podczas badania. Pacjent może otrzymać dożylnie lub doustnie niezbędne leki. Wkłucie dożylne może także zostać wykorzystane do podania nitrogliceryny, która rozszerza naczynia krwionośne, umożliwiając lepszą wizualizację tętnic wieńcowych. Pacjent zostanie poproszony o położenie się na specjalnym stole do badań.

Technik oczyszcza trzy niewielkie miejsca na klatce piersiowej pacjenta i umocuje w tych miejscach niewielkie, samoprzylepne elektrody. U mężczyzn może być konieczne częściowe ogolenie klatki piersiowej w celu ułatwienia umocowania elektrod. Elektrody zostaną podłączone do monitora elektrokardiograficznego (EKG), który wyświetla wykres aktywności elektrycznej serca pacjenta podczas badania.

Podczas badania pacjent może zostać poproszony o uniesienie ramion ponad głowę na czas wykonywania prześwietlenia. Pacjent może również zostać poproszony o wstrzymanie oddechu na 10–15 sekund podczas badania. Jeżeli pacjent odczuje trudności ze wstrzymaniem oddechu, należy poinformować o tym lekarza wykonującego badanie, ponieważ oddychanie podczas procedury może powodować błędy na uzyskanych obrazach.

Wykonanie badania Angio TK tętnic wieńcowych zajmuje około 15 minut łącznie z przygotowaniami.

1

Michalak MJ, Zawadzki M, Walecki J, Wielorzędowa tomografia komputerowa w kardiologii, Choroby Serca i Naczyń 2005, tom 2, nr 2, 107-112

2

Veerappan GR, Cash BD, Czy kolonografia metodą tomografii komputerowej powinna zastąpić kolonoskopię optyczną w badaniach przesiewowych w kierunku raka jelita grubego?, Pol Arch Med Wewn. 2009; 119 (4): 236-241

3

Walecki J, Metody nieinwazyjne w diagnostyce kardiologicznej, Puls Medycyny 2007, 14 (157)