Zalety badania metodą tomografii komputerowej (TK)

  • Badanie TK cechuje nieinwazyjność oceny zmian ₁
  • Badanie TK umożliwia skrócenie czasu trwania badania, bez istotnego narażenia pacjenta na promieniowanie jonizujące ₁
  • Ważną zaletą TK jest możliwość równoczesnego uzyskania obrazów kości, tkanek miękkich i naczyń krwionośnych
  • W odróżnieniu od klasycznych badań radiologicznych, badanie TK dostarcza bardzo szczegółowych obrazów różnego rodzaju tkanek - możliwość otrzymania obrazów o wysokiej rozdzielczości przestrzennej ₁
  • Jak pokazuje praktyka, w większości przypadków badanie metodą tomografii komputerowej trwa znacznie krócej niż badanie  metodą rezonansu magnetycznego (ang. Magnetic Resonance - MR). W obydwu metodach bardzo istotne jest, aby pacjent się nie poruszał, ponieważ każdy ruch może stać się przyczyną błędów na uzyskanych obrazach. W przypadku znacznie krócej trwającego badania w TK istnieje potencjalnie mniejsze ryzyku poruszenia się pacjenta ₂
  • Badania TK, w odróżnieniu od MR, można wykonywać także u pacjentów z wszczepionymi urządzeniami medycznymi
  • Badania TK są bezbolesne
  • Badania TK wykonuje się szybko i w łatwy sposób - w sytuacjach nagłych pozwalają one szybko uwidocznić obrażenia wewnętrzne i krwawienia, co może pozwolić uratować życie pacjenta
  • Badania TK umożliwiają obrazowanie w czasie rzeczywistym, dzięki czemu jest to odpowiednie narzędzie do przeprowadzenia zabiegów inwazyjnych, takich jak biopsja igłowa różnych narządów, w szczególności płuc, narządów jamy brzusznej, miednicy i kości
  • Rozpoznanie określone na podstawie badania TK może pozwolić wyeliminować konieczność operacji lub biopsji chirurgicznej

1

Brzeziński J,Nowoczesne zastosowania tomografii komputerowej w diagnostyce, źródło: strona miesięcznika okręgowej izby lekarskiej w Warszawie PULS, nr 2005-06, źródło: nil.org.pl/xml/oil/oil68/gazeta/numery/n2005/n200506/n20050623

2

Dewey M, Teige F, Schnapauff D i wsp. Noninvasive detection of coronary artery stenoses with multislice computed tomography or magnetic resonance imaging Ann Intern Med;145:407-415|13.12.2006