Rejestracja zaproszenia

XXIII Szkoła Rezonansu Magnetycznego, 10-12.10.2019 r. Centrum Konferencyjne Warszawianka w Jachrance

 
 

 

 

Dane do rachunku/faktury**

* pola wymagane

** Do faktury potrzebna jest pełna nazwa placówki, adres oraz NIP.
Faktura VAT wystawiona zostanie z tytułem „Pakiet konferencyjny” (Kwota 500 PLN brutto)

Formularz jest aktywny do dnia 20.09.2019 r.

E-mail z potwierdzeniem otrzymają Państwo po dokonaniu płatności. Płatność przelewem.
Odbiór faktury/rachunku w recepcji Hotelu.


Opłatę rejestracyjną w wysokości 500 PLN proszę przekazać na konto w ciągu 7 dni:
Centrum Konferencyjne Warszawianka
Numer Konta: Bank PeKaO SA 61 1240 6087 1111 0010 5852 2771

Opis: Szkoła MR 2019, imię i nazwisko, numer zaproszenia

KLAUZULA INFORMACYJNA
Bayer Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-326), Al. Jerozolimskie 158 („Bayer”) oraz Siemens Healthineers Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-821), ul.Żupnicza 11 („Siemens”) jako odrębni administratorzy danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informują Pana/Panią, iż:

  1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie dla potrzeb organizacji XXIII Szkoły Rezonansu Magnetycznego („Konferencja“);
  2. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, ale jest niezbędne jeśli chce Pan/Pani uczestniczyć w Konferencji;
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zawarcie i wykonanie umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego (np. wystawienie faktury), Pana/Pani zgoda;
  4. Pana/Pani dane mogą być częściowo przekazywane i przetwarzane w krajach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w których poziom ochrony danych może być niższy niż w krajach europejskich. W takich przypadkach zapewniamy wystarczające bezpieczeństwo Pana/Pani danych m.in. poprzez zawieranie szczegółowych umów z odpowiednim podmiotem odbierającym dane;
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez wyłącznie przez okres niezbędny do organizacji Kongresu oraz przedawnienia roszczeń z tego tytułu,
  6. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa;
  8. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane profilowaniu;
  9. Więcej informacji o Polityce Prywatności Bayer można uzyskać pod adresem: http://www.bayer.com.pl/pl/polityka-prywatnosci.php
  10. W przypadku chęci skorzystania z przysługujących Panu/Pani praw, prosimy o przesłanie wniosku do Inspektora Danych Osobowych na adres Privacy.Poland@bayer.com lub dataprivacy.func@siemens-healthineers.com

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Bayer Sp. z o.o. lub na jego zlecenie informacji handlowych dotyczącej usług, produktów lub wydarzeń związanych z działalnością firmy Bayer za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z poz. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadoma/-y, iż w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę pisząc na adres Privacy.Poland@bayer.com

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Siemens Healthineers Sp. z o.o. lub na jego zlecenie informacji handlowych dotyczącej usług, produktów lub wydarzeń związanych z działalnością firmy Siemens za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail) na podstawie art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z poz. zm.). Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Jestem świadoma/-y, iż w każdym momencie mogę odwołać w/w zgodę pisząc na adres dataprivacy.func@siemens-healthineers.com