Radimetrics – oprogramowanie do monitorowania dawki promieniowania X

Platforma Radimetrics™ Enterprise

INNOWACJA W TROSCE O PACJENTA

Raporty:
Wyszukiwanie, wizualizacja i zarządzanie dawką, w odniesieniu do konkretnego urządzenia, protokołu, obszaru anatomicznego

Interaktywna dozymetria:

Ocena przewidywanego wpływu ekspozycji na podstawie symulowanych parametrów badania i otrzymanej dawki, jak również techniki skanowania, poza warunkami klinicznymi

Opcje wyboru danych:
Porównanie dawki otrzymanej przez pacjenta podczas danego badania z podobnymi protokołami i poziomami dawek referencyjnych.

Narzędzia platformy informatycznej RadimetricsTM Enterprise

Większa pewność na każdym etapie pracy: Platforma Radimetrics zapewnia radiologom i lekarzom kierującym pełen wgląd do informacji na temat aktualnej dawki łącznej otrzymanej przez pacjenta oraz do wcześniej wykonanych badań na każdym etapie pracy. Oprócz dostarczania informacji ułatwiających podjęcie stosownej decyzji platforma także oszczędza czas poświęcany na działania administracyjne i umożliwia zapewnienie kontroli jakości i przestrzeganie norm.

 1. Dostęp do historii pacjenta w Karcie Badań Pacjenta
  • Ocena dawki łącznej otrzymanej przez pacjenta i dawki skutecznej na narząd
  • Ocena przewidywanej dawki dla zleconego badania
 2. Protokół badania
  • Ustalenie przypadków, w których dawka może stanowić problem
  • Protokół oparty na poziomach dawek referencyjnych
 3. Protokół iniekcji
  Przy pomocy oprogramowania do zarządzania dawką środka kontrastowego Certegra:
  • Wybór standardowego protokołu podawania środka kontrastowego
  • Dopasowanie protokołu podawania środka kontrastowego do potrzeb danego pacjenta
 4. Wykonanie i analiza badania
  • Analiza badania
  • Oszacowanie dawki otrzymanej przez pacjenta
  • Ustalenie odstępstw od protokołu badania i uruchomienie powiadomień
 5. Sporządzenie raportu i przekazanie wyników
  • Automatyczna dokumentacja podania środka kontrastującego i otrzymanej dawki promieniowania
  • Automatyczna rejestracja raportów w RIS i EMR
  • Analiza danych dotyczących jakości, 1 bezpieczeństwa i zużycia środków

Karta Badań Pacjenta: Przegląd historii pacjenta ze skumulowaną wartością otrzymanych dawek promieniowania z wszystkich typów badań

Przegląd głównych przyczyn zróżnicowania

Pod względem liczby wykonywanych badań i wykorzystania sprzętu w całym zakładzie

Narzędzia analityczne i symulacyjne
Zarządzanie dostępną on-line bazą protokołów z uwzględnieniem wprowadzonych zmian dla poszczególnych metod obrazowania

 

Powiązanie dawki łącznej z jakością i efektywnością diagnostyki obrazowej

Platforma informatyczna Radimetrics™ Enterprise zbiera i umożliwia analizę szczegółowych danych dotyczących pacjenta i badań obrazowych, w miarę ich wykonywania w różnych pracowniach danej placówki.

Personel medyczny może mieć dostęp do potrzebnych informacji w dowolnym miejscu i czasie, zgodnie z potrzebami. Dane poczynając od dawki łącznej i narządowej po wydajność wykorzystania sprzętu czy protokołów można zastosować do dowolnej analizy zgodnie z bieżącymi potrzebami.

Przetwarzając dane dzięki elastycznym rozwiązaniom analitycznym, platforma Radimetrics uruchamia proces kontroli jakości dostosowany do potrzeb użytkownika i przyczynia się do stałego doskonalenia praktyki radiologicznej i zachowania priorytetów w zakresie efektywności wyników.

 

Umożliwienie  aktywnego  zarządzania jakością

Platforma Radimetrics zapewnia elastyczne programy analityczne do aktywnego monitorowania i zarządzania wynikami, bezpośrednio związane z aktualnymi priorytetami klinicznymi i operacyjnymi zakładu.

Użytkownik wybiera do monitorowania parametry, które są dla niego istotne, dane szczegółowe, odstępy generowania kolejnych raportów oraz komunikaty alarmowe. W rezultacie uzyskuje się w pełni dostosowany do swoich wymagań proces kontroli jakości obejmujący monitorowanie i analizę danych oraz zapewniający doskonalenie zarządzania efektywnością i optymalizację pracy.

 

Lepsza wizualizacja danych z wykorzystaniem łatwych w obsłudze narzędzi

Zastosowane w platformie Radimetrics przyjazne użytkownikowi panele i narzędzia do analizy dostosowano do indywidualnych potrzeb administratorów, radiologów, fizyków i inspektorów ochrony radiologicznej.

 

Platforma informatyczna Radimetrics™ Enterprise jest rozwiązaniem przeznaczonym dla instytucji prowadzących wielokierunkową diagnostykę obrazową, z uwzględnieniem tomografii komputerowej (TK), klasycznych badań radiologicznych, mammografii i radiologii interwencyjnej.

 

CE 543532