INTEGO™- NOWY WYMIAR OBRAZOWANIA W PET CT

BEZPIECZNY, PROSTY W OBSŁUDZE, INTELIGENTNY SYSTEM INFUZJI W PETTM

 • AUTOMATYZACJA INFUZJI
 • STANDARYZACJA PROTOKOŁÓW
 • PERSONALIZACJA DAWEK
 • ZMNIEJSZENIE NARAŻENIA NA PROMIENIOWANIE
 • Firma Bayer nadaje nowy wymiar obrazowaniu w PET CT dzięki prostej, inteligentnej i bezpiecznej metodzie podawania FDG lub NAF.
 • Sterowany za pomocą  prostego ekranu dotykowego system do infuzji radiofarmaceutyku  w PET, Intego™ umożliwia podawanie FDG lub NaF z fiolki o dużej pojemności, zapewniając większą elastyczność, poprawiając przebieg pracy oraz zapewniając dodatkową ochronę i dokładniejsze, powtarzalne dawkowanie dostosowane dla każdego pacjenta.

Jak ograniczyć niepotrzebne narażenie na promieniowanie?

 • Za pomocą systemu Intego™ klinicyści mogą ustalić reguły dawkowania radiofarmaceutyku na podstawie masy ciała w celu określenia i podania spersonalizowanej, minimalnej, akceptowanej dawki dla każdego pacjenta.
 • Precyzja i możliwość podawania dawki na żądanie za pomocą systemu Intego™ umożliwiają stosowanie niższych dawek, prowadząc do polepszenia opieki nad pacjentem.

 

Jak nisko można rozsądnie zejść z ograniczeniem narażenia na promieniowanie?

 • Zdalna obsługa
 • Osłona wolframowo-ołowiana
 • Automatyczne przygotowanie/infuzja

prowadzą do dowiedzionego zmniejszenia narażenia technika na promieniowanie.

 

Zmniejszenie narażenia na promieniowanie w systemie Intego™*

Produkowany przez firmę Bayer nowej generacji system do infuzji radiofarmaceutyku w badaniu PET CT, lntego™ będący mobilnym i kompaktowym rozwiązaniem oferuje sprawdzone korzyści.

 

Parametry techniczne systemu

Zakres dawki:

37-925 MBq (1-25 mCi)

Dokładność dawki:

+/- 2% zmierzonej dawki

Maksymalna radioaktywność:

27,7 GBq (750 mCi) dla skuteczności osłony

25,9 GBq (700 mCi) dla przygotowania dawki

 

Maksymalna objętość fiolki:

30ml

Maksymalne stężenie:

3700 MBq/ml (100 mCi/ml)

Skuteczność osłony:

< 0,02 mSv/godz. (2 mrem/godz.)

w odległości 30,5 cm (12 cali)

od powierzchni z maksymalną aktywnością

Radiofarmaceutyki:

18F-FDG lub 18F-NaF

Prędkość wlewu:    

1 ml/s

 

Wytwórca

Dystrybutor w Polsce

Bayer Medical Care Inc. 1 Bayer Drive

lndianola, PA 15051-08780,USA Tel.:+1 (412)767-2400

+1 (800) 633-7231

Faks: +1 (412) 767-4120

www.radiology.bayer.com

Bayer Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 158

02-326 Warszawa Polska

Telefon: +48 (22) 5723500

Faks: +48 (22) 5723555

 

 L.PL.MKT.06.2016.4033

C E 543532