002_MEDRAD_Intego_Header_Key_Visual_China_CMYK

MEDRAD® Intego

Czym jest Medrad Intego?

Medrad® Intego – system do infuzji radiofarmaceutyków w badaniu PET CT.

MEDRAD® Intego jest w pełni zautomatyzowanym urządzeniem, które umożliwia dokładną infuzję radiofarmaceutyków 18F-FDG lub 18F-NaF z fiolki wielodawkowej, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony radiologicznej pacjentowi i operatorowi. Zdalna obsługa urządzenia, osłona wolframowo-ołowiana oraz automatyczne przygotowanie iniekcji i infuzja prowadzą do zmniejszenia narażenia operatora na promieniowanie.

Medrad Intego

PARAMETRY I FUNKCJE

 • Możliwość podawania 18F-FDG lub 18F-NaF z fiolki wielodawkowej
 • Wyposażenie systemu w szereg funkcji i cech związanych z bezpieczeństwem, wspomagających ochronę pacjenta i operatora podczas pracy systemu
 • Stałe monitorowanie aktywności i objętości obecnie używanej fiolki przez urządzenie
 • Sterowanie urządzeniem za pomocą prostego ekranu dotykowego
 • Funkcja wykrywania obecności powietrza
 • System wyposażony w pojemnik na odpady, znajdujący się w komorze ekranowanej, gdzie w razie konieczności odrzucenia przenoszona jest niewykorzystana dawka
 • Funkcja testowej iniekcji roztworu soli fizjologicznej
 • Elastyczność zaprogramowania wymaganej dawki wyłącznie poprzez aktywność lub aktywność na masę ciała pacjenta
 • Automatyczne przygotowanie / infuzja – zapewnienie skutecznej ochrony przed ekspozycja na promieniowanie dla personelu medycznego podczas procedur diagnostycznych
 • Możliwość zachowania i wydrukowania historii infuzji za okres 31 dni (wbudowana drukarka)
 • Własny wspomagany system napędowy (w modelu INT SYS 200)
 • Możliwość zastosowania listy roboczej pacjentów poprzez:
  • import z modalności lub USB do urządzenia
  • wprowadzenie ręczne
 • Możliwość zastosowania trybu szkoleniowego w czasie instruktażu
 • Możliwość zastosowania Modułu Automatycznej Dokumentacji
 • Możliwość zasilania sieciowego oraz bateryjnego
 • Możliwość zdalnego (on-line) wsparcia serwisowego
   

Moduł Automatycznej Dokumentacji

integointego

Wideo

Intego Virtual Demo

Demo systemu

Patient Infusion Video

Infuzja

SAS Installation

Source Administration Set (SAS)

Instalacja zestawu SAS (ang. Souce Administration Set)

Parametry techniczne

 

Zakres dawki 37-925 MBq (1-25 mCi)
Dokładność dawki +/- 2% zmierzonej dawki
Maksymalna radioaktywność 27,7 GBq (750 mCi) dla skuteczności osłony
25,9 GBq (700 mCi) dla przygotowania dawki
Maksymalna objętość fiolki 30ml
Maksymalne stężenie 3700 MBq/ml (100 mCi/ml)
Skuteczność osłony < 0,02 mSv/godz. (2 mrem/godz.)
w odległości 30,5 cm (12 cali) od powierzchni z maksymalną
aktywnością
Radiofarmaceutyki 18F-FDG lub 18F-NaF
Prędkość wlewu 1 ml/s