Aktualności

TK o niskiej dawce w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego

TK o niskiej dawce w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego

Metaanaliza 154 badań ujawniła, że obrazowanie metodą tomografii komputerowej (TK) o niskiej dawce wykazuje wysoką specyficzność i czułość diagnostyczną w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego. TK o niskiej dawce wiąże się z mniejszym narażeniem na promieniowanie i może służyć za alternatywne badanie obrazowe pierwszego wyboru.

» więcej
Zmiany w mózgu u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi

Zmiany w mózgu u osób z depresją i zaburzeniami lękowymi

Wyniki badań RM wskazują na obecność zmian strukturalnych w mózgu u osób z depresją i fobią społeczną: U osób z ciężkimi zaburzeniami depresyjnymi (MDD) oraz fobią społeczną (SAD) występują zmiany w istocie szarej.

» więcej
Ułatwienia zawiodły

Ułatwienia zawiodły

Wprowadzenie skali interpretacyjnej do radiograficznej oceny martwiczego zapalenia jelit prowadzi do osiągnięcia jedynie miernej lub dostatecznej rzetelności diagnostycznej.
Martwicze zapalenie jelit (ang. necrotizing enterocolitis, NEC) jest ciężką chorobą zapalną przewodu pokarmowego oraz jedną z najczęstszych przyczyn ostrego brzucha u noworodków i niemowląt.

» więcej
Automatycznie znaczy dokładnie

Automatycznie znaczy dokładnie

Badanie laboratoryjne dowodzi, że automatyczne podanie kontrastu podczas badania MRI jest bardziej miarodajne od ręcznego wstrzyknięcia środka kontrastowego.
Aby dostarczyć standaryzowanych obrazów MRI wysokiej jakości, wstrzyknięcia kontrastu powinny być spójne i powtarzalne. Równie ważnym czynnikiem jest zachowanie krótkiego odstępu czasowego pomiędzy wstrzyknięciem kontrastu a podaniem » więcej

Lepsze rezultaty TAP-MRI z zastosowaniem DWIBS

Lepsze rezultaty TAP-MRI z zastosowaniem DWIBS

Czułość detekcji przerzutów pozawątrobowych raka jelita grubego została zwiększona dzięki dodaniu obrazowania dyfuzyjnego z supresją sygnału tła (DWIBS) do standardowego protokołu obrazowania klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy metodą

» więcej
Minimalna dawka gadobutrolu w diagnostyce stenozy

Minimalna dawka gadobutrolu w diagnostyce stenozy

Zastosowanie niskich dawek gadobutrolu w diagnostyce zwężenia zastawki aorty metodą angiografii rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym (CE-MRA) pozwala na uzyskanie podobnych, a nawet lepszych obrazów w porównaniu ze standardową dawką.

» więcej
Wskaźniki powikłań podczas biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Wskaźniki powikłań podczas biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Naukowcy z Uniwersytetu w Groningen przeprowadzili metaanalizę wskaźników powikłań po przezklatkowej biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK oraz czynników ryzyka. Zauważyli, że akceptowalny ogólny wskaźnik powikłań był podwyższony w przypadku biopsji gruboigłowej w porównaniu do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC).

» więcej
Angiografia TK wykrywa wczesne zapalanie wieńcowe

Angiografia TK wykrywa wczesne zapalanie wieńcowe

Nowa metoda bazująca na badaniu TK pomaga w wykrywaniu blaszek miażdżycowych, które mogą się oderwać.

» więcej
132-tonowy magnes - centralny element najsilniejszego urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na świecie

132-tonowy magnes - centralny element najsilniejszego urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na świecie

W czerwcu 2017 r. w największym systemie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (RM) na świecie, znajdującym się w NeuroSpin Research Centre w ośrodku Paris-Saclay we Francji, zainstalowano 132-tonowy magnes.

» więcej
Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP)  Europejskiej Agencji  Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) zakończył przegląd  naukowych doniesień  dotyczących gadolinowych środków kontrastowych wydając opinię w tej sprawie.

» więcej
GBCA przenikają do PMR

GBCA przenikają do PMR

Liniowe i makrocykliczne środki kontrastowe oparte na gadolinie (GBCA) mogą przenikać przez barierę krew ‑ płyn mózgowo‑rdzeniowy i ulegać dystrybucji w płynie mózgowo‑rdzeniowym (PMR).

» więcej
Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Połączenie obrazowania immunologicznego PET z użyciem 89Zr‑bewacyzumabu oraz badania RM z kontrastem gadolinowym pomaga przewidzieć dostępność leku w lokalizacji docelowej oraz jego zdolność dotarcia do miejsca rozsianego nieoperacyjnego glejaka pnia mózgu u dzieci. Jest to wynik pierwszego w historii badania oceniającego obrazowanie molekularne z użyciem leku u dzieci.

» więcej

Wydarzenia naukowe

19 - 22 kwietnia 2018
World Congress on Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases
Kraków, Polska

23 - 24 kwietnia 2018
Szkoła Radiologii PLTR
Kielce, Polska

22 - 25 kwietnia 2018
9th European Conference on Interventional Oncology 2018
Wiedeń, Austria

3 - 5 maja 2018
Abdominal Oncology Imaging Workshop
Paryż, Francja

6 - 10 maja 2018
European Course in Neuroradiology, Diagnostic and Interventional, 14th Cycle, Module 4: Trauma, Infection and Degenerative Disease
Antwerpia, Belgia

18 - 19 maja 2018
IV Sympozjum Radiologii Pediatrycznej
Warszawa, Polska

Sprawozdania z kongresów

Wybrane Sprawozdania z Kongresu ESUR 2017, 14-17 września 2017, SOPOT

QUIZ MIESIĄCA