Aktualności

Webinar „Diagnostyka różnicowa zmian podejrzanych o COVID-19 w badaniu TK klatki piersiowej” – już dostępny!

Webinar „Diagnostyka różnicowa zmian podejrzanych o COVID-19 w badaniu TK klatki piersiowej” – już dostępny!

Zachęcamy Państwa do obejrzenia webinaru dotyczącego diagnostyki różnicowej zmian podejrzanych o COVID-19 w badaniu TK klatki piersiowej. Prelegentem jest dr n.med. Katarzyna Błasińska z Zakładu Radiologii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie. Link do webinaru.» więcej
Zastosowanie sztucznej inteligencji poprawia czułość i swoistość oceny mammogramów

Zastosowanie sztucznej inteligencji poprawia czułość i swoistość oceny mammogramów

Na łamach czasopisma Nature opublikowano wyniki badania analizującego skuteczność oceny badań mammograficznych przy użyciu sztucznej inteligencji. Badacze wykorzystali algorytm do analizy zdjęć mammograficznych 25 856 kobiet z Wielkiej Brytanii oraz 3 097 kobiet z USA. W porównaniu do analizy przeprowadzonej przez lekarzy radiologów, po zastosowaniu sztucznej inteligencji, swoistość oceny mammogramów wzrosła o 5,7% i 1,2%» więcej
Angio-TK w połączeniu z echokardiografią umożliwia lepszą predykcję ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Angio-TK w połączeniu z echokardiografią umożliwia lepszą predykcję ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Według wyników badania klinicznego SCOT-HEART, wykonanie koronarografii dodatkowo do echokardiografii wysiłkowej, umożliwia skuteczniejsze przewidywanie ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego w ciągu 5 lat. Badanie przeprowadzono w 12 ośrodkach w Szkocji, z udziałem 3283 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie zawału mięś» więcej
Technika podwójnego kontrastu pozwala wykryć niewielkie guzy w MRI

Technika podwójnego kontrastu pozwala wykryć niewielkie guzy w MRI

W najnowszym wydaniu czasopisma Nature Nanotechnology opisano nową technikę generowania kontrastu, umożliwiającą wykrywanie nawet niewielkich nowotworów z wysoką czułością. Technika TMRET (ang. Two-way Magnetic REsonance Tuning) opiera się na zjawisku dostrajania rezonansu magnetycznego (ang. MR tuning). » więcej
Webinar dot. badań neuroradiologicznych oraz gadolinowych środków kontrastowych – już dostępny!

Webinar dot. badań neuroradiologicznych oraz gadolinowych środków kontrastowych – już dostępny!

Zachęcamy Państwa do obejrzenia webinaru dotyczącego przyszłych kierunków w neuroradiologii oraz badań naukowych prowadzonych z zastosowaniem gadolinowych środków kontrastowych. Prelegentami są prof. Nicoletta Anzalone oraz Prof. Hubertus Pietsch.» więcej
Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19

Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19

Zachęcamy do obejrzenia 3-minutowego materiału przedstawiającego najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19. W materiale przedstawiono również charakterystyczne dla COVID-19 zmiany widoczne w tomografii komputerowej oraz wskazania do wykonania angio-TK tętnic płucnych.» więcej
Cykl webcastów – Dr Charbel Saade

Cykl webcastów – Dr Charbel Saade

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cyklem wykładów prowadzonych przez Dr Charbela Saade, które będziemy sukcesywnie umieszczać na naszej stronie internetowej. Głównym tematem webcastów jest optymalizacja protokołów badań metodą tomografii komputerowej różnych obszarów anatomicznych.» więcej
Czy gęstość piersi wpływa na wykrywanie nowotworu w badaniach przesiewowych

Czy gęstość piersi wpływa na wykrywanie nowotworu w badaniach przesiewowych

Wyniki badania DENSE

W czasopiśmie New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania DENSE przeprowadzonego z udziałem ponad 40 000 kobiet z gęstym utkaniem piersi (1).

» więcej
Połączenie biopsji systemowej i biopsji pod kontrolą MRI umożliwia lepszą diagnostykę raka prostaty

Połączenie biopsji systemowej i biopsji pod kontrolą MRI umożliwia lepszą diagnostykę raka prostaty

Autorzy pracy opublikowanej w New England Journal of Medicine, w oparciu o badanie prospektywne z udziałem 2103 pacjentów, porównali skuteczność diagnostyki raka prostaty przeprowadzonej na podstawie biopsji systemowej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej, biopsji pod kontrolą MRI lub obu tych metod jednocześnie.

» więcej
Sztuczna inteligencja pozwoli odróżnić COVID-19 od zapalenia płuc o innej etiologii

Sztuczna inteligencja pozwoli odróżnić COVID-19 od zapalenia płuc o innej etiologii

Na podstawie wieloośrodkowego, retrospektywnego badania, opracowano sieć neuronową COVNet, umożliwiającą wykrywanie COVID-19 z dużą dokładnością oraz różnicowanie COVID19 od zapalenia płuc i pozostałych chorób płuc o innym podłożu.

» więcej
Diagnostyka pacjentów z COVID-19 na podstawie TK klatki piersiowej

Diagnostyka pacjentów z COVID-19 na podstawie TK klatki piersiowej

W czasopiśmie Radiology opublikowano retrospektywne badanie mające na celu ocenę wartości i zasadności wykonywania TK klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19.

» więcej
Obrazowanie TK u osób z COVID 19

Obrazowanie TK u osób z COVID 19

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi doniesieniami dotyczącymi badań metodą tomografii komputerowej u pacjentów zarażonych wirusem COVID 19. Materiał przygotowany przez Kierownika II Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Edytę Szurowską

» więcej

QUIZ MIESIĄCA