Aktualności

Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19

Najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19

Zachęcamy do obejrzenia 3-minutowego materiału przedstawiającego najnowsze doniesienia naukowe dotyczące powikłań zakrzepowo-zatorowych w przebiegu COVID-19. W materiale przedstawiono również charakterystyczne dla COVID-19 zmiany widoczne w tomografii komputerowej oraz wskazania do wykonania angio-TK tętnic płucnych.» więcej
Cykl webcastów – Dr Charbel Saade

Cykl webcastów – Dr Charbel Saade

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z cyklem wykładów prowadzonych przez Dr Charbela Saade, które będziemy sukcesywnie umieszczać na naszej stronie internetowej. Głównym tematem webcastów jest optymalizacja protokołów badań metodą tomografii komputerowej różnych obszarów anatomicznych.» więcej
Czy gęstość piersi wpływa na wykrywanie nowotworu w badaniach przesiewowych

Czy gęstość piersi wpływa na wykrywanie nowotworu w badaniach przesiewowych

Wyniki badania DENSE

W czasopiśmie New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania DENSE przeprowadzonego z udziałem ponad 40 000 kobiet z gęstym utkaniem piersi (1).

» więcej
Połączenie biopsji systemowej i biopsji pod kontrolą MRI umożliwia lepszą diagnostykę raka prostaty

Połączenie biopsji systemowej i biopsji pod kontrolą MRI umożliwia lepszą diagnostykę raka prostaty

Autorzy pracy opublikowanej w New England Journal of Medicine, w oparciu o badanie prospektywne z udziałem 2103 pacjentów, porównali skuteczność diagnostyki raka prostaty przeprowadzonej na podstawie biopsji systemowej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej, biopsji pod kontrolą MRI lub obu tych metod jednocześnie.

» więcej
Sztuczna inteligencja pozwoli odróżnić COVID-19 od zapalenia płuc o innej etiologii

Sztuczna inteligencja pozwoli odróżnić COVID-19 od zapalenia płuc o innej etiologii

Na podstawie wieloośrodkowego, retrospektywnego badania, opracowano sieć neuronową COVNet, umożliwiającą wykrywanie COVID-19 z dużą dokładnością oraz różnicowanie COVID19 od zapalenia płuc i pozostałych chorób płuc o innym podłożu.

» więcej
Diagnostyka pacjentów z COVID-19 na podstawie TK klatki piersiowej

Diagnostyka pacjentów z COVID-19 na podstawie TK klatki piersiowej

W czasopiśmie Radiology opublikowano retrospektywne badanie mające na celu ocenę wartości i zasadności wykonywania TK klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19.

» więcej
Obrazowanie TK u osób z COVID 19

Obrazowanie TK u osób z COVID 19

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi doniesieniami dotyczącymi badań metodą tomografii komputerowej u pacjentów zarażonych wirusem COVID 19. Materiał przygotowany przez Kierownika II Zakładu Radiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr hab. n. med. Edytę Szurowską

» więcej
Wyniki badania AMACING

Wyniki badania AMACING

W aktualnych Wytycznych ESUR 10.0 wprowadzono ważną aktualizację dot. nawodnienia dotyczącą zapobiegania ostremu pokontrastowemu uszkodzeniu nerek (PC-AKI),1 mającą ogromny wpływ na przepływ pracy w ośrodkach i powiązane z nim koszty.

» więcej
Automatyczna dokumentacja w badaniach TK I RM dla wstrzykiwaczy Medrad Stellant I Medrad MRXPerion

Automatyczna dokumentacja w badaniach TK I RM dla wstrzykiwaczy Medrad Stellant I Medrad MRXPerion

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat modułu automatycznej dokumentacji dostępnym dla wstrzykiwaczy Medrad Stellant i Medrad MRXperion.

 

Pobierz broszurę

 

» więcej
Wspomaganie decyzji klinicznych w celu zapewnienia lepszej opieki

Wspomaganie decyzji klinicznych w celu zapewnienia lepszej opieki

Dostarczanie wytycznych dla radiologów w miejscu opieki nad pacjentem ma mierzalny pływ na przestrzeganie zgodności z regulacjami i opiekę nad pacjentem.

» więcej
Wytyczne dotyczące skierowań na badania obrazowe – Europa uczy się od USA

Wytyczne dotyczące skierowań na badania obrazowe – Europa uczy się od USA

Europejskie Towarzystwo Radiologiczne (ESR) dokonało „europeizacji” kryteriów stosowności Amerykańskiego Towarzystwa Radiologicznego (ACR) i obecnie oferuje je w postaci „ESR iGuide”.

» więcej
Wzór układu naczyniowego w RM pozwala przewidzieć przeżycie pacjentów z glejakiem

Wzór układu naczyniowego w RM pozwala przewidzieć przeżycie pacjentów z glejakiem

W przypadku nowo rozpoznanego glejaka, jego rysunek makronaczyniowy w rezonansie magnetycznym (RM), uwidoczniony w RM ze wzmocnieniem kontrastowym, pomaga przewidzieć przeżycie. Jest on również pomocny w przeprowadzeniu stratyfikacji pacjentów wysokiego ryzyka, kwalifikujących się do zastosowania leczenia innego niż standardowe.

» więcej

QUIZ MIESIĄCA