Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w sponsorowanym przez firmę Bayer webcaście (2 jednakowe edycje) wraz z sesją pytań i odpowiedzi  dotyczącym  problemu retencji gadolinu w mózgu. Naszym celem jest całościowe przedstawienie problemu  wraz z klinicznymi jak i poza  klinicznymi doniesieniami w tej sprawie. Od roku 2014 pojawiło się  wiele publikacji dotyczących tego tematu w różnych radiologicznych czasopismach.  Firma Bayer jest mocno zaangażowana  w kwestie dotyczące tego problemu  inicjując również własny program  poza klinicznych  badań w celu oceny  dotychczasowych klinicznych  odkryć na tym polu  i przekazywania  rzetelnej  naukowej wiedzy z tym związanej.

Szczegóły dotyczące Webcastu :

Webcast 1 :  21 listopada 2017 godzina 09.00

Czas trwania : 90 minut

Rejestracja

Webcast 2 :  21 listopada 2017 godzina 12.00

Czas trwania : 90 minut

Rejestracja

Program Webcastu 21 listopada 2017r.


What do we know from clinical research?

Speaker: Prof. Val M. Runge, MD
University Hospital Bern, Switzerland


Gadolinium presence in pre-clinical perspective

Speaker: Associate Prof. Hubertus Pietsch
Head of MR and CT Contrast Media Research; Bayer AG, Berlin, Germany

L.PL.MKT.11.2017.5772

Aktualności

Wskaźniki powikłań podczas biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Wskaźniki powikłań podczas biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Naukowcy z Uniwersytetu w Groningen przeprowadzili metaanalizę wskaźników powikłań po przezklatkowej biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK oraz czynników ryzyka. Zauważyli, że akceptowalny ogólny wskaźnik powikłań był podwyższony w przypadku biopsji gruboigłowej w porównaniu do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej (BAC).

» więcej
Angiografia TK wykrywa wczesne zapalanie wieńcowe

Angiografia TK wykrywa wczesne zapalanie wieńcowe

Nowa metoda bazująca na badaniu TK pomaga w wykrywaniu blaszek miażdżycowych, które mogą się oderwać.

» więcej
132-tonowy magnes - centralny element najsilniejszego urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na świecie

132-tonowy magnes - centralny element najsilniejszego urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na świecie

W czerwcu 2017 r. w największym systemie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (RM) na świecie, znajdującym się w NeuroSpin Research Centre w ośrodku Paris-Saclay we Francji, zainstalowano 132-tonowy magnes.

» więcej
Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP)  Europejskiej Agencji  Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) zakończył przegląd  naukowych doniesień  dotyczących gadolinowych środków kontrastowych wydając opinię w tej sprawie.

» więcej
GBCA przenikają do PMR

GBCA przenikają do PMR

Liniowe i makrocykliczne środki kontrastowe oparte na gadolinie (GBCA) mogą przenikać przez barierę krew ‑ płyn mózgowo‑rdzeniowy i ulegać dystrybucji w płynie mózgowo‑rdzeniowym (PMR).

» więcej
Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Połączenie obrazowania immunologicznego PET z użyciem 89Zr‑bewacyzumabu oraz badania RM z kontrastem gadolinowym pomaga przewidzieć dostępność leku w lokalizacji docelowej oraz jego zdolność dotarcia do miejsca rozsianego nieoperacyjnego glejaka pnia mózgu u dzieci. Jest to wynik pierwszego w historii badania oceniającego obrazowanie molekularne z użyciem leku u dzieci.

» więcej
Niska dawka dla dzieci na oddziale ratunkowym

Niska dawka dla dzieci na oddziale ratunkowym

Pojedyncze zdjęcie jamy brzusznej w pozycji leżącej, w projekcji przednio-tylnej jest wystarczające w ramach wstępnego rozpoznania radiograficznego u dzieci z bólem brzucha.

» więcej

Szanowni Państwo,

Z okazji Światowego Dnia Radiologii składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia sukcesów i osiągnięć, osobistej satysfakcji z pracy na rzecz pacjenta oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym.

Z wyrazami wdzięczności za zaufanie i długoletnią współpracę,

Zespół Radiology Bayer

L.PL.MKT.10.2017.5746

Wydarzenia naukowe

26 listopada 2017 - 1 grudnia 2017
RSNA 2017 - Radiological Society of North America Annual Meeting
Chicago, Stany Zjednoczone

14 grudnia 2017 - 15 grudnia 2017
ESGAR Rectal Cancer Workshop
Amsterdam, Holandia

Sprawozdania z kongresów

QUIZ MIESIĄCA