Aktualności

Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Aktualne informacje dotyczące gadolinowych środków kontrastowych

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (ang. Committee for Medicinal Products for Human Use, CHMP)  Europejskiej Agencji  Leków (ang. European Medicines Agency, EMA) zakończył przegląd  naukowych doniesień  dotyczących gadolinowych środków kontrastowych wydając opinię w tej sprawie.

» więcej
GBCA przenikają do PMR

GBCA przenikają do PMR

Liniowe i makrocykliczne środki kontrastowe oparte na gadolinie (GBCA) mogą przenikać przez barierę krew ‑ płyn mózgowo‑rdzeniowy i ulegać dystrybucji w płynie mózgowo‑rdzeniowym (PMR).

» więcej
Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Połączenie obrazowania immunologicznego PET z użyciem 89Zr‑bewacyzumabu oraz badania RM z kontrastem gadolinowym pomaga przewidzieć dostępność leku w lokalizacji docelowej oraz jego zdolność dotarcia do miejsca rozsianego nieoperacyjnego glejaka pnia mózgu u dzieci. Jest to wynik pierwszego w historii badania oceniającego obrazowanie molekularne z użyciem leku u dzieci.

» więcej
Niska dawka dla dzieci na oddziale ratunkowym

Niska dawka dla dzieci na oddziale ratunkowym

Pojedyncze zdjęcie jamy brzusznej w pozycji leżącej, w projekcji przednio-tylnej jest wystarczające w ramach wstępnego rozpoznania radiograficznego u dzieci z bólem brzucha.

» więcej
Rosnący popyt na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w nagłych przypadkach pediatrycznych

Rosnący popyt na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w nagłych przypadkach pediatrycznych

Badacze z ośrodka Montefiore Medical Center w Bronksie, w Nowym Jorku, między rokiem 2011 a 2015 zauważyli wyraźny wzrost zastosowania badań MRI w nagłych przypadkach pediatrycznych, co może się wiązać z zapotrzebowaniem na większą liczbę specjalistów obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

» więcej
Najnowsze informacje w sprawie zaleceń Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC)

Najnowsze informacje w sprawie zaleceń Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC)

Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczące gadolinowych środków kontrastowych (marzec 2017).

» więcej

Szkoła Rezonansu Magnetycznego 2017

Wydarzenia naukowe

5 października 2017 - 6 października 2017
Cardiovascular with CT correlation
Leiden, Holandia

5 października 2017 - 6 października 2017
ESGAR 21st Liver Imaging Workshop
Hamburg, Niemcy

5 października 2017 - 7 października 2017
21. Szkoła Rezonansu Magnetycznego Bayer/Siemens
Onkologia w obrazowaniu MR
Jachranka pod Warszawą, Polska

12 października 2017 - 14 października 2017
The 5th Barcelona Musculoskeletal MRI Course - TMC academy
Barcelona, Hiszpania

19 października 2017 - 20 października 2017
ESGAR/ESUR Multidisciplinary Acute Abdomen Workshop
Rzym, Włochy

19 października 2017 - 21 października 2017
ESMRMB 2017 – European Society for Magnetic Resonance in Medicine and Biology
Barcelona, Hiszpania

Sprawozdania z kongresów

Lipiec 2017 - QUIZ MIESIĄCA

Quiz miesiąca zawiera jedno pytanie z dziedziny radiologii z kilkoma możliwymi odpowiedziami. Jednak tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Proszę wybrać właściwą odpowiedź. Aby poznać prawidłowy wynik, należy kliknąć przycisk „Sprawdź odpowiedź”. POWODZENIA!

ROZWIĄŻ QUIZ

 

Czerwiec 2017 – QUIZ MIESIĄCA

Quiz czerwcowy zawiera jedno pytanie z dziedziny radiologii z kilkoma możliwymi odpowiedziami. Poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Wybierz poprawną odpowiedź. Jeśli chcesz poznać prawidłowe rozwiązanie, kliknij przycisk „Sprawdź swoją odpowiedź”. POWODZENIA!

ROZWIĄŻ QUIZ

Maj 2017 – QUIZ MIESIĄCA

Quiz majowy zawiera jedno pytanie z dziedziny radiologii z kilkoma możliwymi odpowiedziami. Poprawna jest tylko jedna odpowiedź. Wybierz poprawną odpowiedź. Jeśli chcesz poznać prawidłowe rozwiązanie, kliknij przycisk „Sprawdź swoją odpowiedź”. POWODZENIA!

ROZWIĄŻ QUIZ