132-tonowy magnes - centralny element najsilniejszego urządzenia do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego na świecie

W czerwcu 2017 r. w największym systemie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (RM) na świecie, znajdującym się w NeuroSpin Research Centre w ośrodku Paris-Saclay we Francji, zainstalowano 132-tonowy magnes.

132-tonowy magnes to centralny element najsilniejszego na świecie urządzenia do wykonywania badań obrazowania metodą RM u ludzi. Ze względu na swoją dużą wagę oraz bezpieczeństwo transportu z ograniczeniem drgań do minimum, magnes przewieziono drogą wodną z miejsca produkcji w pobliżu Belfort do Paryża, co trwało ponad rok. Instalacja magnesu była istotnym kamieniem milowym w przygotowaniach do wykonywania badań RM o wysokich parametrach.

Urządzenie wytwarza pole magnetyczne o sile 11,7 tesli, w związku z czym jest ono prawie czterokrotnie silniejsze niż najbardziej zaawansowane kliniczne urządzenia RM. Zespół badawczy pod kierownictwem Profesora Jürgena Henniga, Dyrektora ds. Naukowych Oddziału Radiologii/Fizyki Medycznej Szpitala Uniwersyteckiego we Freiburgu, opracował nowe metody oraz technologie badań RM o ultrawysokiej częstotliwości, aby móc wykorzystywać pełen potencjał urządzenia. Prof. Hennig szacuje, że potrzeba jeszcze od roku do 2 lat, aby urządzenie zaczęło działać.

System pozwoli na przeprowadzenie znaczenie bardziej szczegółowego zapisu struktur tkankowych oraz procesów metabolicznych w obrębie głowy. Oczekuje się nowego spojrzenia na choroby neurodegeneracyjne takie jak choroba Alzheimera.

Nowe urządzenie będzie służyć zakrojonemu na szeroką skalę francusko-niemieckiemu projektowi INUMAC, który rozpoczęto w 2006 roku. Jego głównym celem jest rozwój nowych perspektyw technologicznych obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (RM), szczególnie w zakresie neuroobrazowania strukturalnego i funkcjonalnego.