Produkty i usługi firmy Bayer wspierają radiologów w uzyskiwaniu wysokiej jakości obrazowania z zastosowaniem środka kontrastowego w badaniach metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Produkty i usługi firmy Bayer wspierają radiologów w uzyskiwaniu wysokiej jakości obrazowania z zastosowaniem środka kontrastowego w badaniach metodą tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego.

Bayer w Radiologii:
fakty i liczby

Jako firma doskonale rozumiemy, gdzie zaczyna się leczenie: od wczesnej i precyzyjnej diagnozy. Radiolodzy mają wyjątkową możliwość wskazania jasnego kierunku w chwilach niepewności na drodze klinicznej pacjenta.

Nasze zaangażowanie w tworzenie rozwiązań wysokiej jakości we wszystkim, co robimy, pomaga zakładom radiologii skupić się na najważniejszym zadaniu - opiece nad pacjentem.
Oczywisty kierunek - od diagnozy do terapii.

business facts

Nieustanny rozwój innowacyjnych rozwiązań dla lepszej opieki nad pacjentem

Od ponad 90 lat jesteśmy pionierami w zakresie produktów i usług z dziedziny diagnostyki obrazowej. Dziś nadal jesteśmy preferowanym partnerem wielu zakładów radiologii na całym świecie, pracujacym nad zapewnieniem najlepszej opieki swoim pacjentom.

from pioneer to a prefered partner

Wsparcie w udoskonaleniu procesów roboczych w zakładach diagnostyki obrazowej

Oferujemy zakładom radiologii portfolio produktów, które wspomagają uzyskiwanie wysokiej jakości obrazów i zwiększają wydajność procesów roboczych.

013_enhancing_medical_imaging_along_the_radiology_workflow.png