Autor : Endrikat J, Barbati R, Scarpa M, Jost G, Ned Uber AE. (biho/ktg)

Automatycznie znaczy dokładnie

Automatycznie znaczy dokładnie

Badanie laboratoryjne dowodzi, że automatyczne podanie kontrastu podczas badania MRI jest bardziej precyzyjne od ręcznego wstrzyknięcia środka kontrastowego.

Aby dostarczyć standaryzowanych obrazów MRI wysokiej jakości, wstrzyknięcia kontrastu powinny być spójne i powtarzalne. Równie ważnym czynnikiem jest zachowanie krótkiego odstępu czasowego pomiędzy wstrzyknięciem kontrastu a podaniem bolusa soli fizjologicznej. Jan Endrikat z Bayer AG w Berlinie, Niemcy wraz ze współpracownikami dokonał bezpośredniego zestawienia szybkości przepływu po ręcznym i automatycznym wstrzyknięciu kontrastu.

Metodologia

W warunkach laboratoryjnych korzystano z systemu do wstrzyknięć MRXperion (Bayer AG). Konfiguracja sprzętu umożliwiała wykonanie pomiaru szybkości przepływu oraz całkowitej objętości wstrzyknięcia. Rurki z cewnikami i aparaturą zastawkową imitowały ludzkie żyły.

Dziesięciu doświadczonych techników, na zmianę, dwukrotnie wykonywało serię sześciu różnych schematów wstrzyknięć ręcznych. Endrikat i wsp. porównali swoje rezultaty z wynikami otrzymanymi podczas automatycznych wstrzyknięć, wykonanych według tych samych schematów.

Testowane docelowe wartości szybkości przepływu wynosiły odpowiednio 1 ml/s oraz 5 ml/s dla 1M gadolinowego środka kontrastowego. Za każdym razem przepływ o szybkości 1 ml/s oceniano stosując objętości kontrastu równe 10 ml i 20 ml, korzystając z cewnika dożylnego 20G. Dodatkowo, przepływ o szybkości 5 ml/s oceniano stosując objętości kontrastu równe 10 ml i 20 ml, przy zastosowaniu cewnika 22G. Po wstrzyknięciu kontrastu podawano bolus soli fizjologicznej.

Wyniki

Odchylenia od docelowej szybkości przepływu: Endrikat i wsp. zauważyli istotne różnice w szybkości przepływu pomiędzy ręcznym a automatycznym wstrzyknięciem kontrastu. W porównaniu ze wstrzyknięciami automatycznymi, ręczne wstrzyknięcia cechowały się większą zmiennością we wszystkich schematach:

 

Wstrzyknięcie ręczne

Automatyczne wstrzyknięcie

 

Odchylenie bezwzględne

Odchylenie procentowe

Odchylenie bezwzględne

Odchylenie procentowe

Schematy z przepływem 1 ml/s

0,35 ml/s lub mniej

≤35%

0,06 ml/s lub mniej

≤6%

Schematy z przepływem 5 ml/s

3,1 ml/s lub mniej

≤62%

1,02 ml/s lub mniej

≤20%

Przerwa pomiędzy wstrzyknięciem kontrastu a podaniem bolusa soli fizjologicznej: Wykonanie ręcznego wstrzyknięcia wymagało jednej do sześciu sekund na przełączenie pomiędzy kontrastem a solą fizjologiczną. Przy wstrzyknięciach automatycznych nie zaobserwowano takiego opóźnienia.

Wniosek

W przeciwieństwie do ręcznych wstrzyknięć automatyczne wstrzyknięcia kontrastu charakteryzowały się znikomą zmiennością docelowej szybkości przepływu. Podanie kontrastu przy użyciu wstrzykiwacza jest zatem bardziej dokładną i solidną metodą.

Źródło:

Invest Radiol. Epub 7 Sierpnia 2017