Powikłania po biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Powikłania  po biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK

Naukowcy z Uniwersytetu w Groningen przeprowadzili metaanalizę wskaźników powikłań po przezklatkowej biopsji płuc wykonanej pod kontrolą TK oraz czynników ryzyka związanych z zastosowaniem tej metody. Zauważyli, że ogólny wskaźnik powikłań był akceptowalny i był podwyższony w przypadku biopsji gruboigłowej w porównaniu do biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej BAC.

Wskaźnik ciężkich powikłań był niski. Czynniki ryzyka wystąpienia powikłań przy BAC to większa średnica igły, mniejsze zmiany oraz większa głębokość zmian w miąższu płucnym.

Biopsja płuc pod kontrolą TK to szeroko akceptowana, niskokosztowa w porównaniu do interwencji chirurgicznej i w minimalnym stopniu inwazyjna metoda diagnostyczna oceny obwodowych guzków płuc.

Analiza współczynników powikłań z 46 badań wykazała ogólny współczynnik powikłań wynoszący 38,8% (95% CI: 34,3–43,5%) dla biopsji gruboigłowej i 24,0% (95% CI: 18,2–30,8%) dla BAC (p<0,001).

Ogólne współczynniki powikłań były znacznie niższe w przypadku BAC niż w przypadku biopsji gruboigłowej: odma opłucnowa bez konieczności interwencji: 25,3% względem 18,8%, odma opłucnowa wymagająca interwencji: 5,6% względem 4,3%; krwotok płucny: 18,0% względem 6,4% oraz przejściowe krwioplucie: 4,1% względem 1,7%.

Poważne powikłania występowały rzadko i nie różniły się istotnie pod względem częstości występowania w przypadku obu metod (5,7% (95% CI: 4,4–7,4%) dla biopsji gruboigłowej i 4,4% (95% CI: 2,7–7,0%) dla BAC). W przypadku procedur BAC stosowanie grubszych igieł stanowiło czynnik ryzyka.

Zwiększająca się głębokość zmian w miąższu płucnym wiązała się ze wzrostem ryzyka wystąpienia ciężkich powikłań, o 5% na każdy mm (OR: 1,05/mm; 95% CI: 1,00–1,11%; p=0,035). Większa średnica zmian była związana z mniejszym ryzykiem ciężkich powikłań (OR: 0,97/mm; 95% CI: 0,95–0,99%; p=0,017). Nie znaleziono żadnych istotnych czynników ryzyka w przypadku biopsji gruboigłowej.

Wniosek

Przezklatkowa biopsja płuc pod kontrolą TK wiąże się z niskim współczynnikiem ciężkich powikłań. Dla porównania biopsja gruboigłowa wiąże się z ogólnym wyższym współczynnikiem powikłań niż BAC (p<0,001).

Zwłaszcza BAC, w której stosowane są cienkie igły, stanowi cenne narzędzie diagnostyczne w przypadku guzków obwodowych płuc.

Źródło:

Complication rates of CT-guided transthoracic lung biopsy: meta-analysis. Heerink WJ, de Bock GH, de Jonge GJ, Groen HJ, Vliegenthart R, Oudkerk M. (zouf/ktg), Source Eur Radiol. 2017 Jan;27(1):138-148.