Angio-TK w połączeniu z echokardiografią umożliwia lepszą predykcję ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego

Według wyników badania klinicznego SCOT-HEART, wykonanie koronarografii dodatkowo do echokardiografii wysiłkowej, umożliwia skuteczniejsze przewidywanie ryzyka wystąpienia ostrego zespołu wieńcowego w ciągu 5 lat. Badanie przeprowadzono w 12 ośrodkach w Szkocji, z udziałem 3283 pacjentów z chorobą niedokrwienną serca. Pierwszorzędowym punktem końcowym badania było wystąpienie zawału mięśnia sercowego lub śmierci w wyniku zawału w ciągu 5 lat od wykonania tylko echokardiografii wysiłkowej lub w połączeniu z angio-TK.

Źródło: Singh T. et al., Exercise Electrocardiography and Computed Tomography Coronary Angiography for Patients With Suspected Stable Angina Pectoris: A Post Hoc Analysis of the Randomized SCOT-HEART Trial. JAMA Cardiol. 2020 Jun 3. doi: 10.1001/jamacardio.2020.1567.