Angiografia TK wykrywa wczesne zapalanie wieńcowe

Nowa metoda bazująca na badaniu TK pomaga w wykrywaniu blaszek miażdżycowych, które mogą się oderwać.

Metoda wczesnego wykrywania i monitorowania zapalenia naczyń polega na analizie zmian w rozmiarze adipocytów okołonaczyniowych oraz zawartości tłuszczu.

Działanie jest następujące: cytokiny uwalniane z objętych procesem zapalnym naczyń krwionośnych zapobiegają gromadzeniu się tłuszczu w tkance tłuszczowej okołonaczyniowej, co można monitorować za pomocą badania TK. Nowa miara w obrazowaniu, wskaźnik pochłaniania tłuszczu w badaniu TK (ang. CT fat attenuation index), opisuje zawartość i rozmiar adipocytów. Odwrotnie proporcjonalnie koreluje z zapaleniem naczyń i wykazuje świetną wrażliwość i swoistość.

Podczas gdy istniejące biomarkery wykrywają nieodwracalne uszkodzenia w ścianie naczynia, określenie wskaźnika pochłaniania tłuszczu okołonaczyniowego jest nieinwazyjną metodą wczesnego wykrywania i monitorowania dynamicznych zmian zachodzących w związku z zapaleniem naczyń.

Metoda może pomóc w rozpoznawaniu osób narażonych na wystąpienie zawału serca, opracowaniu strategii profilaktyki oraz poprawie sposobów leczenia.

„Każdego roku w Wielkiej Brytanii ponad 100 000 osób umiera z powodu zawałów serca lub udarów spowodowanych oderwaniem złogów tłuszczu znajdujących się wewnątrz tętnic, zwanych blaszkami miażdżycowymi. Odkrycie tego, które blaszki mogą się oderwać [...] to główny cel bieżących badań” – mówi Profesor Metin Avkiran, Wicedyrektor ds. Medycznych Brytyjskiej Fundacji Serca (British Heart Foundation, BHF). Badanie było częściowo finansowane przez BHF.

Dodatkowe piśmiennictwo

Antonopoulos AS i in. Detecting human coronary inflammation by imaging perivascular fat. Sci Transl Med. 2017 Jul 12;9(398).