Czy gęstość piersi wpływa na wykrywanie nowotworu w badaniach przesiewowych?

Wyniki badania DENSE

W czasopiśmie New England Journal of Medicine opublikowano wyniki badania DENSE przeprowadzonego z udziałem ponad 40 000 kobiet z gęstym utkaniem piersi (1).

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), rak piersi jest najczęściej rozpoznawanym nowotworem wśród kobiet. Każdego roku odnotowuje się 2,1 mln nowych przypadków zachorowań. Metody diagnostyczne umożliwiające wykrycie raka piersi obejmują: mammografię, USG, rezonans magnetyczny ze wzmocnieniem kontrastowym czy tomosyntezę (2).

Wśród kobiet powyżej 40. roku życia, u ponad 40% obserwuje się piersi o dużej gęstości, a u 10% - piersi o bardzo dużej gęstości. Piersi o dużej gęstości charakteryzują się wysoką zawartością tkanki włóknisto-gruczołowej i stosunkowo niską zawartością tkanki tłuszczowej. Zwiększona gęstość piersi jest jednym z czynników ryzyka wystąpienia nowotworu. U kobiet, u których stwierdza się najwyższe kategorie gęstości piersi, ryzyko zachorowania na raka piersi jest 4-6-krotnie większe niż u kobiet, u których stwierdza się najniższe kategorie, charakteryzujące się wysoką zawartością tkanki tłuszczowej. Ponadto, gęste utkanie piersi zmniejsza szansę wykrycia raka piersi w badaniu mammograficznych. Z tego powodu, Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, aby lekarze informowali pacjentki o stopniu gęstości piersi, a w przypadku stwierdzenia wysokiej gęstości piersi, zalecali dodatkowe badanie przesiewowe. Do takich badań zalicza się USG lub rezonans magnetyczny ze wzmocnieniem kontrastowym, którego czułość przewyższa czułość mammografii oraz USG (3).

Wyniki badania DENSE
  1. Dense breast tissue: What it means to have dense breasts. https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/mammogram/in-depth/dense-breast-tissue/art-20123968 Accessed October 2019
  2. What does it mean to have dense breasts? https://www.webmd.com/breast-cancer/dense-breasts#1 Accessed October 2019
  3. Common variants in ZNF365 are associated with both mammographic density and breast cancer risk. https://www.nature.com/articles/ng.760 Accessed October 2019
Wyniki badania DENSE
  1. Impact of breast density on the presenting features of malignancy. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20853035 Accessed October 2019

Która z tych metod charakteryzuje się najwyższą czułością wykrywania nowotworów w piersiach o wysokiej gęstości?

Odpowiedź na to pytanie była celem badania DENSE.

W badaniu wzięło udział ponad 40 000 kobiet w wieku 50-75 lat, u których stwierdzono bardzo dużą gęstość piersi oraz które miały negatywny wynik mammografii przesiewowej (nie wykryto nowotworu). 8061 kobiet zostało zaproszonych na dodatkowe badanie z użyciem rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym (1-molowy gadolinowy środek kontrastowy), z czego 4783 kobiety zgodziły się na wykonanie takiego badania. U 79 kobiet poddanych dodatkowej diagnostyce w rezonansie magnetycznym ze wzmocnieniem kontrastowym, wykryto nowotwory piersi, które nie były widoczne w badaniu mammograficznym. Ponadto, wykonanie rezonansu magnetycznego ze wzmocnieniem kontrastowym u kobiet z bardzo dużą gęstością piersi i negatywnym wynikiem mammografii, skutkowało dwukrotnym zmniejszeniem ilości nowotworów obserwowanych w ciągu 2 lat od wykonania badań przesiewowych w porównaniu do ilości nowotworów wykrytych u kobiet, którym wykonano tylko mammografię.

  1. Źródło: Bakker MF. et al., Supplemental MRI Screening for Women with Extremely Dense Breast Tissue. N EngI J Med. 2019 Nov 28;381(22):2091-2102. doi: 10.1056/NEJMoa1903986. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903986
  2. https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/
  3. https://www.cancer.gov/types/breast/breast-changes/dense-breasts