Diagnostyka pacjentów z COVID-19 na podstawie TK klatki piersiowej

W czasopiśmie Radiology opublikowano retrospektywne badanie mające na celu ocenę wartości i zasadności wykonywania TK klatki piersiowej w diagnostyce COVID-19. Autorzy wskazali na wyższą skuteczność diagnostyki COVID-19 przeprowadzonej za pomocą TK klatki piersiowej w porównaniu do testu laboratoryjnego RT-PCR oraz doszli do wniosku, że TK klatki piersiowej może być stosowane jako podstawowe narzędzie przesiewowe w diagnostyce COVID-19.

W badaniu z udziałem 1014 pacjentów, 59% miało pozytywny wynik testu RT-PCR, a 88% miało pozytywny obraz w TK. Czułość skanu TK, oceniona na podstawie pozytywnego wyniku RTPCR, wynosiła 97%, natomiast jego swoistość wynosiła 25%.

Źródło: Ai T. et al., Correlation of Chest CT and RT-PCR Testing in Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in China: A Report of 1014 Cases. Radiology. 2020 Feb 26:200642. doi: 10.1148/radiol.2020200642. https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200642

Z uwagi na niską swoistość diagnostyki COVID-19 za pomocą obrazowania klatki piersiowej w TK oraz czasochłonną procedurę dezynfekcji i dekontaminacji pracowni po badaniu, wg aktualnych zaleceń (m.in. ACR, PLTR) uważa się, że badania obrazowe nie powinny być wykonywane w celu potwierdzenia lub wykluczenia COVID-19.

https://www.acr.org/Advocacy-and-Economics/ACR-Position-Statements/Recommendations-for-Chest-Radiography-and-CT-for-Suspected-COVID19-Infection

https://pltr.pl/2020/03/30/covid-19-wskazania-do-badan-obrazowych-zalecenia-pltr/