Badanie metodą rezonansu magnetycznego z zastosowaniem środka kontrastowego Gadovist® stało się częscią procedury, dzięki wdrożeniu której częstość występowania raka interwałowego spadła o połowę.

Według wyników badania opublikowanego w NEJM, badanie MR piersi w połączeniu z przesiewowymi badaniami mammograficznymi u kobiet z wyjątkowo gęstymi piersiami umożliwia redukcję występowania raka interwałowego o 50%.

Wyniki:

W badaniu DENSE oceniano uzupełniający rezonans magnetyczny u kobiet z wyjątkowo gęstymi piersiami w ramach holenderskiego programu badań przesiewowych¹

W badaniu wzięło udział ponad 40 000 pacjentek z ujemnym wynikiem w mammografii przesiewowej; ponad 4700 z nich zostało poddanych dodatkowemu badaniu MR w pierwszej rundzie badań przesiewowych.²

Dodatkowe badanie metodą MR pozwoliło na zdiagnozowanie 16,5 przypadków występowania raka na 1000 wykonanych w pierwszej rundzie badań przesiewowych. U kobiet, którym wykonano dodatkowe badanie MR, zaobserwowano redukcję częstości występowania raka interwałowego o 50% w ciągu dwuletniego okresu obserwacji.²

Firma Bayer wspierała badanie DENSE (badanie przesiewowe u kobiet z gęstym utkaniem piersi w celu wykrycia nowotworów piersi na wczesnym etapie), które zostało przeprowadzane z zastosowaniem środka kontrastowego Gadovist w badaniu metodą rezonansu magnetycznego.

Jakie było znaczenie tego badania?

Niejednoznaczne wyniki mammografii są powszechne wśród kobiet z gęstymi piersiami, ponieważ guzy mogą być maskowane przez gęstą tkankę. Ponadto kobiety z gęsto utkanymi piersiami są bardziej narażone na występowanie nowotworów piersi. To badanie miało na celu dokonanie analizy korzyści klinicznych z dodatkowych badań przesiewowych metodą MR.¹

Częstość występowania raków interwałowych

Wyższy odsetek zachorowań na raka, tj. raka zdiagnozowanego między 2-letnimi rundami badań przesiewowych, jest wskaźnikiem śmiertelności. Pierwsze wyniki trwającego badania wykazały 50% redukcję częstości występowania raków interwałowych w grupie, gdzie w badaniu MR zastosowano środek kontrastowy Gadovist® (2,5 / 1000 w grupie poddanej badaniu MR w porównaniu do 5,0 / 1000 w grupie kontrolnej, populacja z zamiarem leczenia (ITT) ). Porównując wyniki pacjentek w grupie, która przyjęła zaproszenie na badanie MR z pacjentkami, które nie zostały poddane takiemu badaniu, redukcja wyniosła nawet ponad 80% (0,8 / 1000 w grupie, gdzie wykonane zostało badanie MR ze wzmocnieniem środkiem kontrastowym Gadovist® w porównaniu do 4,9 / 1000 w grupie, gdzie takiego badania nie wykonano).²

Wniosek

Uzupełniający rezonans magnetyczny wzmocniony preparatem Gadovist® u kobiet z wyjątkowo gęstymi piersiami pozwala na wykrycie dodatkowych nowotworów i zmniejsza częstotliwość występowania raka interwałowego o połowę.

Referencje

1 Emaus MJ, Bakker MF, Peeters PH, et al. MR Imaging as an Additional Screening Modality for the Detection of Breast Cancer in Women Aged 50-75 Years with Extremely Dense Breasts: The DENSE Trial Study Design. Radiology. 2015;277(2):527 – 537.

2 Bakker MF, et al. Supplemental MRI Screening for Women with Extremely Dense Breast Tissue. N Engl J Med. 2019;381:2091 – 2102.