Hot–news: Wirtualna pomoc dla radiologów

Pracownicy naukowi Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles (UCLA) przedstawili adaptacyjnego asystenta wirtualnego posiadającego kilka umiejętności w zakresie dziedziny radiologii. Wykorzystywana jest przy tym technologia głębokiego uczenia (ang. deep learning) stosowana w samochodach automatycznych.

System umożliwia szybki dostęp do istotnych informacji i pomaga zapobiegać zbędnej komunikacji. Zespół wdrożył technologię głębokiego uczenia i połączył ją z interfejsem użytkownika w celu umożliwienia pisania wiadomości tekstowych. W aplikacji umieszczono ponad 2000 punktów danych obejmujących najczęstsze prośby skierowane do radiologów interwencyjnych.

Dzięki metodzie przetwarzania języka naturalnego (NLP) dane wprowadzone przez użytkownika stają się zrozumiałe i są parowane z odpowiednimi informacjami dla klinicystów. Aplikacja uczy się na podstawie każdego zapytania i staje się coraz potężniejszym narzędziem.

Dr John Hedge, lekarz rezydent w dziedzinie radioterapii onkologicznej w UCLA, powiedział: „Uważam, że ta aplikacja ma wyjątkowy potencjał, aby zmienić sposób, w jaki lekarze będą porozumiewać się między sobą, przyczyniając się do efektywniejszej opieki nad pacjentami”.

Inne źródła

Seals K i wsp.: „Utilization of Deep Learning Techniques to Assist Clinicians in Diagnostic and Interventional Radiology: Development of a Virtual Radiology Assistant”. Abstrakt 354, SIR Annual Scientific Meeting, 4–9 marca 2017 r.