Mikrouszkodzenia mózgu towarzyszące COVID-19

Alt tag

Oprócz typowych objawów COVID-19 ze strony układu oddechowego, choroba może manifestować się również w innych narządach. Liczne doniesienia wskazują na komplikacje neurologiczne związane z COVID-19, jednak ich mechanizm nie został do tej pory wyjaśniony. W pracy opublikowanej na łamach New England Journal of Medicine, przy pomocy wysoko rozdzielczego obrazowania w rezonansie magnetycznym, postmortem analizowano próbki pochodzące z mózgów 13 pacjentów z COVID-19.

Nieprawidłowości stwierdzono w próbkach pobranych od 10 pacjentów. Obrazowanie opuszki węchowej i pnia mózgu wskazało na obecność obszarów hipo- i hiperintensywnych, które następnie poddano dalszej analizie histopatologicznej.

Obszary hiperintensywne charakteryzowały się uszkodzeniami w obrębie naczyń krwionośnych, które w niektórych przypadkach uwalniały białka (m.in. fibrynogen) zewnątrznaczyniowo, co prowadziło do wystąpienia reakcji immunologicznej.

Obszary hipointensywne zawierały skrzeplinę, a w ich otoczeniu nie wykrywano cech reakcji immunologicznej.

Na tej podstawie można wstępnie przypuszczać, że objawy neurologiczne towarzyszące COVID-19 mogą być wynikiem wywołanej reakcji immunologicznej, a nie bezpośredniej aktywności wirusa w mózgu (nie stwierdzono obecności RNA wirusa w analizowanych próbkach).

Źródło:
Lee MH et al. Microvascular Injury in the Brains of Patients with Covid-19. N Engl J Med. 2020 Dec 30. doi: 10.1056/NEJMc2033369..Nowa sekwencja w MR dwukrotnie poprawia widoczność guzów mózgu