Bayer Logo

 

Rezonans magnetyczny dla początkujących

Podstawy badania metodą rezonansu magnetycznego

Podstawy badania metodą rezonansu magnetycznego

O książce

Niniejsza publikacja jest skierowana do techników elektroradiologii oraz lekarzy-radiologów pracujących na co dzień ze złożoną metodą obrazowania, jaką jest rezonans magnetyczny i pragnących poznać w szczegółach wszystkie aspekty związane z tą technologią.

Rozdział 1 - Budowa i aspekty bezpieczeństwa skanera MR

   Po przeczytaniu tego modułu będziesz:

 •  rozumieć budowę skanera, rolę jego poszczególnych elementów i związane z tym aspekty bezpieczeństwa.
 •  znać przeciwwskazania do zastosowania metody rezonansu magnetycznego i umieć je uwzględnić przed przystąpieniem do badania .
 •  znać możliwe skutki uboczne związane z badaniem metodą rezonansu magnetycznego oraz umieć je ocenić.

Rozdział 2 - Jądrowy rezonans magnetyczny, podstawy obrazowania

   Po przeczytaniu tego modułu będziesz:

 •  znać właściwości magnetyczne jądra wodoru
 •  rozumieć związek między indywidualną orientacją spinu a ogólnym kierunkiem magnetyzacji.
 •  umieć opisać zjawisko rezonansu magnetycznego.
 •  umieć przypisać czasy relaksacji T1 i T2 procesom relaksacji.

Rozdział 3 - Od sygnału MR do obrazu przestrzennego, kodowanie i rekonstrukcja

   Po przeczytaniu tego modułu będziesz:

 •  zrozumieć, w jaki sposób rejestrowany jest sygnał NMR spinu.
 •  znać znaczenie pól gradientu MR.
 •  rozumieć kompozycję obrazu z poszczególnych wokseli.
 •  rozumieć, w jaki sposób odbierane sygnały są przekształcane w obraz przestrzenny.

Rozdział 4 - Sekwencje i aplikacje -cz. 1

   Po przeczytaniu tego modułu będziesz:

 •  umieć odróżnić echo spinu od sekwencji echa gradientowego i zrozumieć ich zalety i wady.
 •  znać parametry i możliwości dotyczące ich adaptacji do generowania różnych wag obrazu.

Rozdział 5 - Sekwencje i aplikacje -cz. 2

   Po przeczytaniu tego modułu będziesz:

 •  umieć odróżnić echo spinu od sekwencji echa gradientowego i zrozumieć ich zalety i wady.
 •  znać parametry i możliwości dotyczące ich adaptacji do generowania różnych wag obrazu.

Rozdział 6 - Jakość obrazowania i artefakty

   Po przeczytaniu tego modułu będziesz:

 •  znać czynniki wpływające na jakość obrazu.
 •  znać przyczyny powstawania artefaktów i strategie ich eliminacji lub ograniczania.