MRI ujawnia zmiany strukturalne w mózgu na skutek ekspozycji na ołów przed kilkoma dekadami

Alt tag

W związku ze szczytem popularności benzyny ołowiowej przypadającym w latach 60.-80., wiele osób wówczas urodzonych było narażonych w dzieciństwie na długotrwałą ekspozycję na ołów. Skutki tej ekspozycji oceniano w długoterminowym badaniu, którego wyniki opublikowano na łamach czasopisma JAMA. Do badania włączono 564 uczestników urodzonych w Nowej Zelandii w latach 1972-73, u których stwierdzono podwyższony poziom ołowiu we krwi, badany w wieku 11 lat. Po ponad 30 latach, wykonano badania mózgu metodą rezonansu magnetycznego w celu oceny zmian strukturalnych powstałych na skutek długotrwałej ekspozycji na ołów. Narażenie na ołów w dzieciństwie było związane ze zmniejszoną powierzchnią kory mózgowej, mniejszą objętością hipokampu, zmniejszeniem wskaźnika anizotropii frakcyjnej oraz z wyższym szacowanym wiekiem mózgu. Dodatkowo, wzrost poziomu ołowiu we krwi o każde 5 µg/dl mierzony u 11-latków, korespondował z obniżeniem IQ o 2,07 punkty obserwowanym po ponad 30 latach od ekspozycji na ołów.

Źródło:
Reuben A. et al., Association of Childhood Lead Exposure With MRI Measurements of Structural Brain Integrity in Midlife. JAMA. 2020 Nov 17;324(19):1970-1979. doi: 10.1001/jama.2020.19998.