Najnowsze informacje w sprawie zaleceń Komitetu ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC)

Europejskiej Agencji Leków (EMA) dotyczące gadolinowych środków kontrastowych (marzec 2017).

Komitet ds. Oceny Ryzyka w Ramach Nadzoru nad Bezpieczeństwem Farmakoterapii (PRAC) Europejskiej Agencji Leków (EMA) zakończył swoją ocenę i opublikował zalecenia dotyczące gadolinowych środków kontrastowych (GBCA). Zalecenia te stanowią pierwszy etap procedury przeglądowej toczącej się obecnie w Unii Europejskiej (UE); ostatecznej decyzji należy się spodziewać już w czerwcu 2017 r. Zalecenia PRAC są zgodne z oceną badań naukowych publikowanych od 2014 r., w której poruszono kwestie dotyczące obecności gadolinu w mózgu oraz informacjami od wytwórców i ekspertów. Chociaż badania naukowe dostarczyły informacji dotyczących niektórych kwestii wiele pytań nadal pozostaje nierozstrzygniętych, m.in. określenie skutków klinicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące stanowiska firmy Bayer w wyżej wymienionej kwestii znajdziecie Państwo na naszej stronie w zakładkach dotyczących poszczególnych gadolinowych środków kontrastowych Bayer.