Obrazowanie molekularne z użyciem leku w nowotworach mózgu u dzieci

Połączenie obrazowania immunologicznego PET z użyciem 89Zr‑bewacyzumabu oraz badania RM z kontrastem gadolinowym pomaga przewidzieć dostępność leku w lokalizacji docelowej oraz jego zdolność dotarcia do miejsca rozsianego nieoperacyjnego glejaka pnia mózgu u dzieci. Jest to wynik pierwszego w historii badania oceniającego obrazowanie molekularne z użyciem leku u dzieci.

Rozsiany nieoperacyjny glejak pnia mózgu (DIPG) to występujący u dzieci guz mózgu o niekorzystnym rokowaniu. Mniej niż 10 procent dzieci przeżywa więcej niż 2 lata po rozpoznaniu. Ten typ nowotworu wykazuje dużą oporność na różne metody leczenia, jednak niektórzy pacjenci odnoszą korzyści ze stosowania bewacyzumabu – rekombinowanego humanizowanego przeciwciała monoklonalnego neutralizującego czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF). Gromadzenie się bewacyzumabu wyznakowanego cyrkonem‑89 (89Zr) w zmianach nowotworowych, oceniane w immunologicznym badaniu PET w połączeniu z RM z kontrastem gadolinowym, może pomóc w doborze pacjentów, którzy mogą odnieść korzyści z leczenia bewacyzumabem.

„– Wyniki wskazują na to, że [...] występuje znaczna heterogenność pod względem wychwytu bewacyzumabu wyznakowanego za pomocą 89Zr pomiędzy poszczególnymi pacjentami z określonym nowotworem’ – powiedział dr Guus A. van Dongen, Uniwersytet VU, Centrum Medyczne, Amsterdam, Holandia. „– Ta nieinwazyjna ocena ilościowa dystrybucji leku in vivo oraz jego wychwytu przez nowotwór może pomóc w określeniu potencjału terapeutycznego, jak również toksyczności, a także może pomóc w opracowaniu strategii umożliwiających udoskonalenie dostarczania leku do guzów nowotworowych.”

Dodatkowe zasoby

Jansen MH i wsp. (89) Zr‑Bevacizumab PET in Children with Diffuse Intrinsic Pontine Glioma. J Nucl Med. 2017;58(5):711-716.

MRI and 89Zr-bevacizumab PET-MRI fusion images of seven patients with DIPG. Źródło: Sophie Veldhuijzen van Zanten i Marc Jansen, Centrum Medyczne Uniwersytetu VU, Amsterdam, Holandia

 

Artykuł oryginalny:

MRI usage in a pediatric emergency department: an analysis of usage and usage trends over 5 years. (Zastosowanie RM na pediatrycznym oddziale ratunkowym: analiza wykorzystania i trendów stosowania w okresie 5 lat.)