Połączenie biopsji systemowej i biopsji pod kontrolą MRI umożliwia lepszą diagnostykę raka prostaty

Autorzy pracy opublikowanej w New England Journal of Medicine, w oparciu o badanie prospektywne z udziałem 2103 pacjentów, porównali skuteczność diagnostyki raka prostaty przeprowadzonej na podstawie biopsji systemowej pod kontrolą ultrasonografii przezodbytniczej, biopsji pod kontrolą MRI lub obu tych metod jednocześnie.

Pierwszorzędowym punktem końcowym była ilość wykrytych nowotworów klasyfikowanych wg skali Gleasona.

Istotnie więcej nowotworów prostaty (1312) zdiagnozowano w wyniku połączenia obu metod, niż po przeprowadzeniu jedynie biopsji pod kontrolą MRI (1084) czy biopsji systemowej (1104). Wśród 404 pacjentów, u których wykonano następnie radykalną prostatektomię, zastosowanie obu technik diagnostycznych (biopsja systemowa + biopsja pod kontrolą MRI) znacznie ograniczyło konieczność zmiany stopnia zaawansowania nowotworu na 3 lub wyższy w oparciu o analizę histopatologiczną usuniętej zmiany.

Źródło: Ahdoot M. et al., MRI-Targeted, Systematic, and Combined Biopsy for Prostate Cancer Diagnosis. N Engl J Med. 2020 Mar 5;382(10):917-928. doi: 10.1056/NEJMoa1910038.
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1910038