Author: Endrikat J, Schwenke C, Vogtlaender K, Dohannish S, Breuer J. (biho/ktg), Safety profile of gadoxetate disodium in elderly patients (≥65 years), Acta Radiol. 2017;59(1):81-8

Source: Acta Radiol. 2017;59(1):81-8.

Last Updated: August 8, 2017

Primovist® in the Elderly

Gadoxetate disodium shows a good safety profile in patients older than 65 years.

Hepatospecyficzny środek kontrastowy disodu gadoksetynian (Primovist®) charakteryzuje się doskonałym profilem bezpieczeństwa. Jednak stale rosnąca liczba pacjentów w podeszłym wieku na całym świecie zasługuje na szczególną uwagę pod kątem bezpieczeństwa stosowania środków kontrastowych. Pacjenci w wieku powyżej 65 lat mają tendencję do przyjmowania kilku leków i są bardziej wrażliwi niż pacjenci młodsi, co może zwiększać ich podatność na wystąpienie działań niepożądanych.

Jan Endrikat (Szpital Uniwersytecki z Saarland oraz Bayer AG, Niemcy) wraz ze współpracownikami przeanalizowali dwa oddzielne zbiory danych dotyczące bezpieczeństwa stosowania środka kontrastowego Primovist®: u pacjentów w wieku powyżej 65 lat i pacjentów w wieku od 18 do 64 lat.

Autorzy porównali działania niepożądane z szeregu badań klinicznych fazy II-III oraz z raportów z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii w dwóch różnych grupach wiekowych.

Wniosek

Analiza danych klinicznych oraz danych z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii preparatu Primovist® u osób starszych potwierdziła dobry profil bezpieczeństwa tego paramagnetycznego środka kontrastowego. Dane z nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii wykazały nawet nieco mniejsze ryzyko reakcji na środek kontrastowy Primovist u pacjentów w podeszłym wieku niż u pacjentów w wieku od 18 do 64 lat. Fakt, że nie zostało to potwierdzone w wynikach badań klinicznych, może wynikać ze stosunkowo niewielkiej liczby pacjentów biorących udział w badaniach klinicznych, ale także z niedostatecznego zgłaszania opóźnionych i łagodnych działań niepożądanych.