Rosnący popyt na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w nagłych przypadkach pediatrycznych

Rosnący popyt na obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego (MRI) w nagłych przypadkach pediatrycznych

Badacze z ośrodka Montefiore Medical Center w Bronksie, w Nowym Jorku, między rokiem 2011 a 2015 zauważyli wyraźny wzrost zastosowania badań MRI w nagłych przypadkach pediatrycznych, co może się wiązać z zapotrzebowaniem na większą liczbę specjalistów obrazowania metodą rezonansu magnetycznego.

Zespół Zakładu Radiologii Ratunkowej poddał analizie stosowanie badania MRI w nagłych przypadkach u dzieci w ośrodku Montefiore Medical Center. Wysoce wyspecjalizowany szpital w Nowym Jorku jest szpitalem akademickim oraz uniwersyteckim uczelni medycznej Albert Einstein College of Medicine.

W ciągu 5 lat przeprowadzono w nim łącznie 997 badań MRI u dzieci (0,36% wszystkich pacjentów na oddziale ratunkowym). Znaczną większość stanowiły badania neuroradiologiczne (90%) oraz mięśniowo-szkieletowe (4%), jak i badania tułowia (6%). 42% dzieci otrzymało środek kontrastowy oparty na gadolinie.

Na przestrzeni pięciu lat zastosowanie MRI u dzieci przyjętych na oddział ratunkowy znacznie wzrosło: z 0,23% w 2011 r. do 0,49% w 2015 r. (p<0,001). Dziewczynki badano częściej niż chłopców (0,42% względem 0,29%, p<0,001). Zastosowanie MRI znacznie wzrastało również wraz z wiekiem (od 0,011% u dzieci w wieku 3 lat do 1,1% u dzieci w wieku 17 lat; p<0,001)

60% badań wykonano po godzinach, najczęściej około godziny 22:00; najrzadziej stosowano MRI między godziną 4:00 a 9:00 rano. Procedury MRI u dzieci wykonywano najczęściej w czwartki, a najrzadziej w niedziele (0,45% vs. 0,22% pacjentów).

Rocznie około 56 000 pacjentów w wieku 20 lat lub młodszych odwiedza dziecięcy oddział ratunkowy ośrodka Montefiore Medical Center. Rosnąca potrzeba zastosowania badań MRI poza podstawowymi godzinami pracy może w przyszłości wiązać się z koniecznością zatrudniania specjalistów MRI do pracy w godzinach popołudniowych i nocnych.

Źródło:
Scheinfeld i wsp., MRI usage in a pediatric emergency department: an analysis of usage and usage trends over 5 years. Pediatr Radiol. 2017 Mar;47(3):327-332. doi: 10.1007/s00247-016-3764-y. Epub 2017 Jan 12.