Szybsze obrazowanie fMRI choroby Alzheimera

Badacze z University Hospitals Case Medical Center w Cleveland w stanie Ohio w USA rozpoczynają nowe badanie kliniczne funkcjonalnego obrazowania metodą badania magnetycznego (fMRI) w czasie rzeczywistym u osób z chorobą Alzheimera. Celem zespołu jest opracowanie znacznie szybszej, dokładniejszej i skuteczniejszej metody obrazowania fMRI w czasie rzeczywistym.

Zespół bada aktywność mózgu u pacjentów we wczesnej i środkowej fazie choroby Alzheimera w porównaniu ze zdrowymi osobami. Podczas gdy uczestnicy badania wykonują czynności umysłowe, za pomocą obrazowania fMRI w czasie rzeczywistym prowadzona jest analiza przepływu krwi.

– Można się spodziewać mniejszej aktywności mózgu i słabszego przepływu krwi do jego określonych obszarów u osób z chorobą Alzheimera w porównaniu z ludźmi bez choroby Alzheimera w trakcie wykonywania tych samych zadań. Możemy wykorzystywać te obrazy przepływu krwi do oceny stanu mózgu lub nasilenia choroby – mówi Alan Lerner, jeden z głównych badaczy.

Zwykle w celu redukcji artefaktów ocena przepływu krwi w mózgu musi być przeprowadzana kilkakrotnie. Jednak podczas długotrwałych badań pacjenci męczą się lub zbyt często poruszają, co jest przyczyną niepewnych rezultatów. Curtis Tatsuoka, biostatystyk i główny badacz w nowym badaniu, przewiduje, że analiza w czasie rzeczywistym danych z badania fMRI zredukuje czas obrazowania mózgu o 50 do 60 procent u zdrowych uczestników.

– To pilotażowe badanie może zapewnić sposób kwantyfikacji rezerwy poznawczej oraz zaoferować neurologom dodatkowe narzędzie do oceny stopnia zaburzeń poznawczych – mówi Lerner. Obecnie Tatsuoka, Lerner i Philips prowadzą testy MRI w ramach przygotowań do badania. Badanie wspiera Philips Healthcare.

Inne materiały:

UH Research

ZDJĘCIE: University Hospitals Case Medical Center