Technika podwójnego kontrastu pozwala wykryć niewielkie guzy w MRI

W najnowszym wydaniu czasopisma Nature Nanotechnology opisano nową technikę generowania kontrastu, umożliwiającą wykrywanie nawet niewielkich nowotworów z wysoką czułością. Technika TMRET (ang. Two-way Magnetic REsonance Tuning) opiera się na zjawisku dostrajania rezonansu magnetycznego (ang. MR tuning). Zjawisko to zachodzi pomiędzy dwoma rodzajami nanocząstek o właściwościach magnetycznych, wywołujących sygnał w rezonansie magnetycznym. Cząsteczki zamknięte są w osłonce lipidowej i wygaszają się nawzajem nie tworząc sygnału aż do momentu, gdy znajdą się w guzie. Wówczas osłonka lipidowa ulega rozpadowi i nanocząstki oddalają się od siebie, generując sygnał. Badania na modelu zwierzęcym wykazały, że technika TMRET umożliwia osiągnięcie nawet 10-krotnie wyższego sygnału w guzie w porównaniu do tkanki zdrowej.

Źródło: Wang Z. et al., Two-way Magnetic Resonance Tuning and Enhanced Subtraction Imaging for Non-Invasive and Quantitative Biological Imaging. Nat Nanotechnol. 2020 May 25. doi: 10.1038/s41565-020-0678-5.