TK o niskiej dawce w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego

Metaanaliza 154 badań ujawniła, że obrazowanie metodą tomografii komputerowej (TK) o niskiej dawce wykazuje wysoką specyficzność i czułość diagnostyczną w podejrzeniu zapalenia wyrostka robaczkowego. TK o niskiej dawce wiąże się z mniejszym narażeniem na promieniowanie i może służyć za alternatywne badanie obrazowe pierwszego wyboru.

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego wymaga szybkiej diagnostyki, jednak objawy kliniczne są często niejednoznaczne i pokrywają się z objawami innych schorzeń. Z tego powodu do szybkiego ustalenia rozpoznania używane są często badania obrazowe. W różnicowaniu zapalenia wyrostka robaczkowego wykorzystuje się zazwyczaj TK z podaniem standardowej dawki promieniowania, które według dotychczasowych analiz cechuje się 91–98,5% czułością i 90–98% specyficznością rozpoznania.

Przestawiona metaanaliza obejmuje przypadki 1766 pacjentów poddanych TK o niskiej dawce i 1680 pacjentów poddanych TK o standardowej dawce promieniowania. W obu kohortach wykazano podobny średni odsetek występowania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego (37,7% dla TK o niskiej dawce i 38,6% dla TK o standardowej dawce) oraz średni odsetek ujemnych appendektomii (3,3% dla TK o niskiej dawce i 3,4% dla TK o standardowej dawce). Odsetek innych ustalonych rozpoznań również był podobny dla obu metod. Porównanie badań TK o niskiej i standardowej dawce w diagnostyce ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego w metaanalizie retrospektywnej nie wykazało wpływu dawki promieniowania na trafność rozpoznania.

Wskaźniki skuteczności TK o niskiej i standardowej dawce nie różniły się istotnie:

 

TK o niskiej dawce

TK o standardowej dawce

Czułość

96,25%
(95% przedział ufności, 91,88–98,31%; I2 = 72,62%)

96,40%
(95% przedział ufności, 93,55-98,02%; I2 = 37,17%)

Specyficzność

93,22%
(95% przedział ufności, 88,75–96,00%; I2 = 84,83%)

92,17%
(95% przedział ufności, 88,24-94,86%; I2 = 84,90%)

Iloraz szans

353,48
(95% przedział ufności, 106,44–1173,90)

315,12
(95% przedział ufności, 156,47-634,63)

Pozytywny wskaźnik prawdopodobieństwa

14,21
(95% przedział ufności, 8,33-24,25)

12,30
(95% przedział ufności, 8,15-18,57)

Negatywny wskaźnik prawdopodobieństwa

0,04
(95% przedział ufności, 0,02-0,09)

0,04
(95% przedział ufności, 0,02-0,07)

 

Wniosek

TK jamy brzusznej o niskiej dawce wykazuje obiecującą trafność diagnostyczną u pacjentów z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego, jak wnioskują autorzy. Wyniki uzyskane przy pomocy TK o niskiej dawce były porównywalne z tymi uzyskanymi w TK o standardowej dawce. Szerokie wykorzystanie TK jamy brzusznej o niskiej dawce w rozpoznawaniu zapalenia wyrostka robaczkowego mogłoby pomóc w zmniejszeniu narażenia na promieniowanie.

Źródło: Comparison of Low- and Standard-Dose CT for the Diagnosis of Acute Appendicitis: A Meta-Analysis, Seong Jong Yun1, Chang-Woo Ryu2, Na Young Choi2, Hyun Cheol Kim2, Ji Young Oh2 and Dal Mo Yang2, https://www.ajronline.org/doi/10.2214/AJR.16.17274